Logo Universitat de Barcelona Facultat de Matemàtiques i Informàtica imatge de maquetació
Español English Enrere Facultat UB imatge de maquetació
Bústia de queixes i suggeriments
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de maquetacióimatge de maquetació

El sistema d’assegurament de la qualitat (SAIQU) del centre estableix, mitjançant un seguit de processos, que totes les queixes, dubtes i suggeriments dels usuaris del centre es recullen, analitzen i responen. Els resultats es fan servir per a la presa de decisions i la millora de la qualitat dels seus ensenyaments.

Per aquest motiu, en el termini de deu dies hàbils des de la presentació, la unitat o l’òrgan responsable resoldrà la queixa o suggeriment i la Secretaria d’Estudiants i Docència remetrà la resposta mitjançant correu electrònic a la persona interessada o, en el cas que no s’hagi pogut resoldre encara, informarà de l’estat del tràmit.

Les queixes no tenen en cap cas la consideració de recurs administratiu i la seva presentació no implica la interrupció dels terminis establerts en la normativa vigent. Per fer una reclamació (que comporta recórrer contra una decisió presa per l’Administració de manera formal) l'has de fer per escrit i presentar-la a l'oficina de registre de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.

Per poder recollir la teva queixa o suggeriment et demanem que omplis el formulari següent. Les dades de caràcter personal només podran ser utilitzades per complir les finalitats del document, com estableix la LOPD.

*
*
*
*
* acadèmic i docent
economicoadministratiu
sobre serveis del campus
*
*
Codi de seguretat *
You must enable javascript to see captcha here!
* Camps obligatoris
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
imatge de diagramació © Universitat de Barcelona Edició coordinada Filologia - Comunicació imatge de diagramació