Presentació

En molts aspectes de la vida personal i professional, des de les compres electròniques fins a la recerca o les finances, es generen grans quantitats de dades. Aquestes dades, sense control ni interpretació, són només soroll. La ciència de dades és una nova àrea professional que vol donar valor a aquestes dades a partir de l’anàlisi i interpretació explotable. El científic de dades és un nou perfil professional situat a la intersecció de les matemàtiques i la informàtica. El màster de Fonaments en Ciència de Dades proposa donar, a partir d’una formació teoricopràctica, les bases algorísmiques i matemàtiques per a la modelització i anàlisi correcta de les dades, i també les competències professionals per enfrontar-se a projectes basats en dades. S’emfatitzen les competències amb l’objectiu d’entendre els fonaments dels algorismes que fonamenten la ciència de dades, i es pretén donar la capacitat de modificar i crear-ne de nous amb l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats específiques del problema. Per això s’hi inclouen aspectes que abracen un camp ben ampli: àlgebra computacional, optimització o programació probabilística, tècniques d’aprenentatge automàtic i aprenentatge profund (deep learning), xarxes complexes, sistemes de recomanació, aplicació al processament del llenguatge natural, sèries temporals, extracció d’informació en imatges, suport de les infraestructures de processament de grans volums de dades o big data.

 

Dades bàsiques

  • Crèdits:  60
  • Modalitat de docència:  Presencial
  • Especialitats:  No
  • Complements de formació:  Sí
  • Places:  30
  • Preu orientatiu:  46,50 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l’Estat espanyol). Preus del curs 2017-2018
  • Denominació del títol que s’obté:  Màster en Fonaments de la Ciència de Dades
  • Centre de gestió:  Facultat de Matemàtiques i Informàtica
  • Coordinació:  JORDI VITRIA MARCA