Llista d’admesos

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la secretaria revisa la documentació presentada per les persones candidates i publica en els terminis previstos la llista provisional de persones admeses i no admeses al procés de selecció.

Les persones que no figuren a la llista provisional de persones admeses poden completar la seva sol·licitud i/o fer el pagament de la taxa prevista en el termini establert. Una vegada passat aquest termini es publica la llista definitiva de persones admeses i no admeses al procés de selecció. Les persones admeses seran les que concorren en el procés selectiu per optar a les places ofertades.

La Comissió coordinadora, atenent a que la demanda és superior a l’oferta de places, seleccionarà les candidatures més idònies, segons els criteris de selecció establerts i publicarà la resolució de persones admeses al màster.

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES EN EL MÀSTER

La Comissió de Coordinació del màster, un cop valorats els expedients presentats, acorda admetre els següents candidats:

 

* Admesos condicionalment a l’acompliment dels requisits d’accés.

LLISTA DEFINITIVA DE PRESONES ADMESES EN EL MÀSTER

 

Número Identificació Personal

LLISTA D’ESPERA

 

Número Identificació Personal

LLISTA DEFINITIVA DE PRESONES NO ADMESES EN EL MÀSTER

 

La Comissió de Coordinació del màster, un cop valorats els expedients presentats, acorda no admetre els següents candidats:

 

Número Identificació Personal Motiu exclusió

 

Barcelona, 01 de març de 2019