Llista d’admesos

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la secretaria revisa la documentació presentada per les persones candidates i publica en els terminis previstos.

Les persones que no figuren a la llista provisional de persones admeses poden completar la seva sol·licitud i/o fer el pagament de la taxa prevista en el termini establert. Una vegada passat aquest termini es publica la llista definitiva de persones admeses i no admeses al procés de selecció. Les persones admeses seran les que concorren en el procés selectiu per optar a les places ofertades.

La Comissió coordinadora, atenent a que la demanda és superior a l’oferta de places, seleccionarà les candidatures més idònies, segons els criteris de selecció establerts i publicarà la resolució de persones admeses al màster.

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES EN EL MÀSTER

 

La Comissió de Coordinació del màster, un cop valorats els expedients presentats, acorda admetre els següents candidats:

Número Identificació Personal
47444352 *45985681 *47728455 U03039340 494451163
*45936224A *47915177 47415203 48094220 *06012727K
*78094399 92045734 79062100Z CA37102BF *YA1331264
*385682981 HG205794 45933829T AAB408593 *53868066L
527198543 *385747052 PC7637006 735979835 XDC656504

* Admesos condicionalment a l’acompliment dels requisits d’accés

LLISTA D’ESPERA (per ordre de puntuació)

 

Número Identificació Personal
38883089
76591420V
55854836
543827796
X6922809
72556297
48051082B
AAD231663
C3FRTJ6OZ
Y3421113S
48211151T
45128315S
45642223
K00157308
X6388370
7263955
X8598128S
41631501

Barcelona, 13 de maig de 2019

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES EN EL MÀSTER

 

La Comissió de Coordinació del màster, un cop valorats els expedients presentats, acorda admetre els següents candidats:

Número Identificació Personal
055854836 38875513Q 38883089 41011144 47120375E
47895425H 47945626 48051082B 543827796 72556297
AAD231663 C3FRTJ6OZ EB9152622 M3469686 MP4270798
X6922809 X8598128S YB1638184

Barcelona, 16 de juliol de 2019