Logo UB - Màster de Fonaments de la Ciència de Dades - https://mat.ub.edu/cienciadades -

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Primer període (25 places)

Segon període (5 places)

Avisos:

Procés de preinscripció

Documentació

Criteris de selecció

En la selecció de candidats es valoren els aspectes següents en els percentatges indicats:

  • expedient acadèmic de llicenciatura o grau (70 %)
  • experiència professional (30 %)