Logo UB - Màster de Fonaments de la Ciència de Dades - https://mat.ub.edu/cienciadades -

Objectius i competències

Objectius

El màster de Fonaments de Ciència de Dades pretén donar les eines, coneixements i competències necessàries per garantir el desenvolupament correcte de la professió de científic de dades. S’emfatitzen les competències amb l’objectiu d’entendre, modificar i crear els algorismes, tècniques i mètodes analítics i exploratoris, així com les capacitats de lideratge i desenvolupament àgil de projectes basats en dades.

 
Competències

El màster cobreix les competències bàsiques i generals de planificació de temps, recursos i projectes, treball en equip, i atorga les eines necessàries per enfrontar-se als reptes propis de la disciplina amb capacitat analítica, crítica i creativa. A més, es treballen específicament les competències següents: