Dr. Lluís Garrido Ostermann

Luís Garrido és Enginyer Superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya i va obtenir la seva tesi doctoral el 2002, que va ser realitzada al Grup de Processament d'Imatge de la mateixa universitat. Del febrer del 2003 fins a l'abril del 2010 va realitzar la seva recerca al Grup de Processsament d'Imatges de la Universitat Pompeu Fabra. Del novembre del 2003 fins al novembre del 2008 la recerca va ser realitzada gràcies a la un contracte Ramon i Cajal. Des de maig del 2010 que treballa com a professor agregat a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona. Les seves línies de recerca han estat molt variades i s'han centrat en temes com, per exemple, l'anàlisi jeràrquic d'imatges i seqüències de vídeo basat en regions, estimació de moviment basat en regions, càlcul dens de flux òptic, optimització no lineal de funcionals fent servir mètodes de Newton, interpolació d'imatges a seqüències de vídeo, així com processament d'imatges mèdiques. El treball realitzat per Lluís Garrido ha estat publicat en múltiples revistes d'àmbit internacional.

Grup de recerca

- Perceptual Computing Lab

Línies de recerca

- Càlcul de flux òptic

- Optimització numèrica

- Segmentatió d'imatges

Activitats docents

- Sistemes Operatius I

- Sistemes Operatius II

- Software concurrent

- Tutoria TFG

Contacte


E-mail:

lluis.garrido@ub.edu


Telèfon:

93 402 08 54


Web:

Enllaç al web


Despatx:

P2 07


Àrea de Recerca:

Informàtica