Grups de recerca

Grups de Recerca al Departament de Matemàtiques i Informàtica

Anàlisi Complexa

Persones: Carme Cascante, Konstantin Dyakonov, Jordi Marzo, Xavier Massaneda, Joaquim Ortega, Jordi Pau, Martí Prats; Estudiants de doctorat: Victor de la Torre

Descripció: En el grup d’Anàlisi Complexa treballem amb problemes de funcions holomorfes en una i diverses variables complexes així com problemes d’anàlisi harmònica, teoria del potencial i teoria d’operadors que apareixen de forma natural en estudiar problemes clàssics de teoria de funcions. Darrerament hem engegat una nova línia de recerca al voltant dels processos de punts aleatoris que apareixen en modelar partícules amb repulsió.

Anàlisi Estocàstica

Persones: Carme Florit, David Márquez, Carles Rovira.

Descripció: Un dels camps principals és l’estudi d’equacions diferencials estocàstiques: problemes d’estabilitat, equacions diferencials estocàstiques, amb retard o amb reflexió, dirigides per un soroll fraccionari i un tipus de models estocàstics amb retard aplicats a models biològics. L’altre línia de recerca està dedicada a problemes de convergència gairebé segura cap a processos Gaussians..

Anàlisi Estocàstica i Finances Quantitatives

Persones: Membres del Departament: José Manuel Corcuera, Marta Sanz-Solé , Josep Vives; Membres externs al Departament: Elisa Alòs (UPF), Luis Ortiz (UB, Facultat d’Economia i Empresa), Rafael de Santiago (IESE); Doctorands: Omar F. Arias, Augusto Blanc Blocquel, David Garcia-Lorite, Adrián Hinojosa, Zororo S. Makumbe,; Post-doctorands: Mishari Alforaih

Web:https://www.ub.edu/probabilitats-seminaribcn/Seminaris.html

Descripció: El grup desenvolupa la seva recerca en el camp de les Finances Quantitatives utilitzant tècniques d’Anàlisi Estocàstica (processos gaussians, processos de Lévy, teoria de martingales, càlcul d’Itô, càlcul de Malliavin, equacions diferencials estocàstiques, equacions en derivades parcials estocàstiques, etc.) i mètodes numèrics (simulació de Monte-Carlo, Machine learning, Wavelets, etc.). Aborda problemes de modelització de preus mitjançant models de difusió amb salts i volatilitat estocàstica. En particular, problemes com valoració i cobertura de derivats financers, modelització de mercats, mesura de riscos, càlcul de sensibilitats, descripció de superfícies de volatilitat, etc.

Artificial Intelligence in Medicine Lab (BCN-AIM)

Persones: Karim Lekadir, Carlos Martín Isla, Cristian Izquierdo Morcillo, Victor Campello Román, Polyxeni Gkontra, Angelica Maria Atehortua Labrador, Anna Maria Cascarano, Lidia Garrucho Morras, Richard Osuala, Panagiotis Linardos, Anais Emelie, Xènia Puig Bosch, Kaisar Kushibar, Carla Sendra, Vien Ngoc Dang, Catherine Gallin, Oliver Diaz, Socayna Jouide El Kaderi, Esmeralda Ruiz Pujadas, Marina Camacho, Smriti Joshi.

Web:https://www.bcn-aim.org/

Descripció: El Laboratori d’Intel·ligència Artificial en Medicina (BCN-AIM) desenvolupa noves solucions d’intel·ligència artificial per a l’aplicació en diversos camps mèdics com són cardiologia, oncologia, neurologia i psiquiatria. El laboratori es centra en el desenvolupament de mètodes de ciència de dades per a l’anàlisi de dades biomèdiques. Es lideren diversos projectes internacionals a gran escala, com euCanSHare, EarlyCause and EuCanImage. El laboratori també participa en grans projectes internacionals com són LongITools, HealthyCloud and DATAETHICS. BCN-AIM està format per un equip internacional, multidisciplinar i dinàmic de 21 membres, amb experiència en matemàtiques, computació científica, enginyeria biomèdica, desenvolupament de programari i gestió de projectes.

BCNLOGIC

Persones: Joan Bagaria , Enrique Casanovas , Rafael Farré, Joost Joosten, Juan Carlos Martínez; Postdoctoral researchers: Philipp Lücke, Claudio Ternullo; Doctoral students: Marwan Mohammd, Ana de Almeida Borges, Esperanza Buitrago Díaz, Petia Guintchev Toneva

Descripció: El Grup de Lògica de Barcelona, amb base a la UB, és un Grup de Recerca Consolidat (GRC) finançat per la Generalitat de Catalunya des del 2002. L’integren actualment 5 professors, 2 investigadors postdoctorals i 4 estudiants de doctorat. El Grup treballa en lògica matemàtica (teoria de models, teoria de la demostració, teoria de conjunts) i les seves aplicacions. La seva producció científica durant els ultims 5 anys es resumeix en: més de 30 articles ISI, a més d’altres articles, capítols de llibres i volums editats; més de 500.000 Euros aconseguits en fons competitius, incloent-hi 4 beques predoctorals, una beca postdoctoral Beatriu de Pinós, i una beca postdoctoral MSC; 3 tesis doctorals, i 4 més en procés; impartició de més de 40 conferències invitades en congressos internacionals.

Grup de dinàmica holomorfa

Persones: Núria Fagella, Xavier Jarque, Dan Alexandru Paraschiv (PhD student), Robert Florido (PhD student), Anna Jové (PhD student). 

Web:http://www.maia.ub.es/holodynhttp://www.maia.ub.es/holodyn

Descripció: La recerca del grup es centra en tòpics al voltant de la iteració de funcions holomorfes en una variable complexa. Estudiem propietats geomètriques, dinàmiques i topològiques dels conjunts de Julia i Fatou, tant per famílies racionals com transcendents (amb singularitats essencials). Investiguem també espais de paràmetres i bifurcacions en famílies holomorfes de sistemes. Som part de grups més grans a la UAB i a la UB.

Equacions en derivades parcials

Persones: Albert Clop, Gyula Csato, Claudia García (postdoc), Eduardo García-Juárez (postdoc), Javier Gómez-Serrano, Teo Kukuljan (PhD student), Jaemin Park (postdoc), Martí Prats, Xavier Ros-Oton, Damià Torres-Latorre (PhD student), Bruno Vergara (postdoc).

Web:https://www.ub.edu/pde/

Descripció: Els interessos de recerca del nostre grup es centren en l’anàlisi d’Equacions en Derivades Parcials (EDP). Estudiem problemes molt diversos, incloent: mecànica de fluids, equacions el·líptiques, desigualtats funcionals i geomètriques, o problemes espectrals, combinant tècniques de l’anàlisi variacional, anàlisi harmònica, teoria geomètrica de la mesura, i demostracions assistides per ordinador.

GAIAC: Geometria Algebraica i Àlgebra Commutativa

Persones: Eduard Casas Alvero, Carlos D’Andrea, Martí Lahoz, Maria Eulàlia Montoro, Ignasi Mundet i Riera, Joan Carles Naranjo, Martín Sombra. Junior Members: Jordi Daura Serrano, Amrutha Nair Balachandran, Andrés Rojas González.

Web:http://www.ub.edu/gaiac/

Descripció:El nostre grup està orientat a l’estudi de problemes de Matemàtiques dins de les àrees de Geometria Lineal, Algebraica i Diferencial, no només en els aspectes més teòrics, sinó també centrant-se en les característiques computacionals i en aplicacions. Per ser més precisos, tractem qüestions importants en temes diversos com són les teories gauge, varietats abelianes, condicions d’estabilitat en categories triangulades, geometria Arakelov, reconstrucció de formes a partir de núvols de punts, teoria de l’eliminació, gelosies en àlgebra lineal, i singularitats de corbes planes.

learninG, pRocessing And oPtimising shapES (GRAPES)

Persones: Carlos D’Andrea, Juan Carlos Naranjo, Anna Puig, Maria Salamó, Amrutha Balachandran Nair, Thanasis Zoumpekas.

Web:https://www.ub.edu/grapes/

Descripció: “GRAPES” té com a objectiu avançar considerablement l’estat actual en matemàtiques, disseny assistit per ordinador i aprenentatge automàtic per promoure enfocaments que canvien el joc per generar, optimitzar i aprendre formes 3D, juntament amb una formació multisectorial per a joves investigadors. “GRAPES” s’ha presentat sota la convocatòria H2020-MSCA-ITN-2019 i forma part de les Marie Sklodowska-Curie Actions – Innovative Training Networks (ITN). El seu número de conveni de subvenció és 860843.

Grup de Dinàmica Holomorfa

Persones: Núria Fagella, Ernest Fontich, Gerard Gómez, Alex Haro, Angel Jorba, Begoña Nicolás (PhD student), Joan Carles Tatjer, Arturo Vieiro,.

Web:http://www.maia.ub.es/holodyn

Descripció:La recerca del grup es desenvolupa al voltant de l’estudi dels sistemes dinàmics tant des d’un punt de vista teòric com computacional, incloent aplicacions a d’altres ciències. Les línies més importants són l’estudi dels sistemes hamiltonians i els sistemes no conservatius, tant en dimensió baixa com infinita (incloent també els casos continu i discret). Es fa especial èmfasi en la mecànica celeste i l’astrodinàmica..

Teoria de Nombres

Persones: Teresa Crespo, Luis Dieulefait, Francesc Fité, Enric Florit, Xavier Guitart, Ignasi Sanchez, Artur Travesa.

Descripció:Al grup de recerca en teoria de nombres treballem en problemes aritmètics relacionats amb equacions diofàntiques (com ara equacions de tipus Fermat), corbes el·líptiques i varietats abelianes així com la seva relació amb formes automorfes via el programa de Langlands. També hi ha una línia d’investigació en teoria de Galois diferencial i teoria de Hopf Galois.

Topologia

Persones: Carles Casacuberta, Joana Cirici, Javier Gutiérrez, Bashar Saleh, David Martínez.

Web:http://www.ub.edu/topologia/seminar.html

Descripció:Les principals línies d’investigació del Grup de Recerca en Topologia inclouen l’estudi d’àlgebres operàdiques i teoria de categories d’ordre superior. També treballem en el desenvolupament de mètodes homotòpics per abordar qüestions obertes sobre geometria i topologia de varietats complexes i quasi-complexes, i apliquem tècniques d’homotòpia simplicial en anàlisi topològica de dades.

WAI RESEARCH GROUP

Persones: Maite López-Sánchez (persona de contacte), Inmaculada Rodríguez Santiago, Anna Puig Puig, Maria Salamó Llorente, Jerónimo Hernàndez Gonzàlez, David Contreras; Doctoral students: Thanasis Zoumpekas, Ecem Kavaz, Alejandro Ariza, Elizabeth Gómez Yepes, Nariman Nakhjiri, Manel Rodriguez Soto, Leandro Zardain.

Descripció: Within the area of Computer Science, the WAI research group is composed by researchers from different areas related to Computer Graphics, Human-Computer Interaction and Artificial Intelligence. Specifically, we work on Data Visualization, 3D Virtual Worlds, Gamification and Serious Games, Natural Language Processing, Recommender Systems, Machine Learning/Data Science, Multi-Agent Systems, Conversational Agents and Ethics in Artificial Intelligence. Most of our research is applied to Education, Medicine, Personalization, and Social Interaction/Citizen Participation. WAI research group is part of the Language and Computation Center (CLiC) SGR group (http://clic.ub.edu/en). WAI researchers also belong to the Universitat de Barcelona Institute of Complex Systems (UBICS) (http://ubics.ub.edu/) and the Institute of Mathematics of the University of Barcelona (IMUB) (http://www.imub.ub.edu/) Moreover, WAI researchers are also scientifically related to the Artificial Intelligence Research Institute (IIIA-CSIC) (http://www.iiia.csic.es/).