Logo UB - Doctorat de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica - https://mat.ub.edu/doctorat -

Enllaços d’interès

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES


Instruccions per Obtenir un document d’equivalència de les notes mitjanes d’estudis i títols universitaris realitzats a l’estranger (Castellà)