Logo UB - Doctorat de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica - https://mat.ub.edu/doctorat -

Activitats formatives

Els estudiants hauran de realitzar cada curs acadèmic activitats formatives, com assistència regular a seminaris, col·loquis i conferències, seguir cursos d’una escola especialitzada per postgraduats (escola d’estiu…), seguir cursos de màsters oficials relacionats amb el programa… La realització d’aquestes activitats tindrà el vistiplau i serà acreditada pel director de la tesi a l’informe anual de seguiment.

Seminaris de recerca de la UB

Agenda de Seminaris

Les universitats catalanes ofereixen activitats formatives conjuntes a través de la BGSMath.

També ofereix cursos i conferències l’IMUB.

Sol·licitud d’estada de recerca