Logo UB - Doctorat de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica - https://mat.ub.edu/doctorat -

Comissió acadèmica

MEMBRES

President (coordinador del programa de doctorat)

Alejandro Haro Provinciale

Secretària

Inmaculada Rodríguez Santiago

Vocals

Carles Casacuberta Vergés

Enrique Casanovas Ruiz-Fornells

José Manuel Corcuera Valverde

Petia Ivanova Radeva

Xavier Massaneda Clares

Joan Carles Naranjo del Val

Maria Salamó Llorente

Joan Carles Tatjer Montaña

Núria Vila Oliva