Logo UB - Doctorat de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica - https://mat.ub.edu/doctorat -

Línies de recerca

Àlgebra Commutativa i Geometria Algebraica


Anàlisi Estocàstica


Anàlisi Matemàtica


Ciències de la Computació

Geometria Diferencial i Topologia


Lògica Matemàtica


Sistemes Dinàmics


Teoria de Nombres