Logo UB - Grau de Matemàtiques - https://mat.ub.edu/graumatematiques -

Horari cap d’estudi

Horari de visita

Dr. Jordi Pau

Adreça electrònica: jordi.pau@ub.edu

*Durant el mes de Juliol es necessita cita prèvia.