Logo UB - Grau de Matemàtiques - https://mat.ub.edu/graumatematiques -

Criteris d’avaluació

En aquest document podeu trobar els criteris d’avaluació del TFG: