Logo UB - Graus simultanis de Matemàtiques i A.D.E. - https://mat.ub.edu/graumatesade -

Crèdits optatius i Reconeixement de Crèdits

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits d’ADE cap a Matemàtiques

ADE Matemàtiques
60 crèdits Formació Bàsica ADE

(tots menys: Matemàtiques I, Matemàtiques II, Estadística I, Estadística II)

Física (FB)
Investigació Operativa Grafs (OB)
Teoria de Jocs per a l’Empresa Modelització (OB)
Història Econòmica Història de les Matemàtiques (OB)
Introducció a l’Economia Optativa 1 menció Economia (OTM)
Microeconomia Optativa 2 menció Economia (OTM)
Macroeconomia Optativa 3 menció Economia (OTM)
Econometria de l’Empresa Optativa 4 menció Economia (OTM)
Organització Industrial Optativa 5 menció Economia (OTM)
Mètodes de Previsió Optativa 6 menció Economia (OTM)
Pràctiques Externes I Pràctiques en Empreses I (OTM)

Reconeixement de crèdits de Matemàtiques cap a ADE

Matemàtiques ADE
Matrius i Vectors
Introducció al Càlcul Diferencial
Càlcul Diferencial en Diverses Variables
Matemàtiques I (FB)
Introducció al Càlcul Integral
Equacions Diferencials
Matemàtiques II (FB)
Anàlisi de Dades i Introd. a la Probabilititat
Probabilititats
Estadística
Estadistica I (FB)
Estadistica II (FB)
Modelització Teoria de Jocs per a l’Empresa (OT)
Grafs Investigació Operativa (OT)
Pràctiques en Empreses I Pràctiques Externes I (OT)

ATENCIÓ: