Logo UB - Graus simultanis de Matemàtiques i A.D.E. - https://mat.ub.edu/graumatesade -

Itinerari fins el curs 2016 – 2017

Planificació de l’itinerari en 11 semestres

Per a cada semestre, la llista d’assignatures que cal cursar està exposada en els gràfics següents. La columna Grau indica quina de les dues facultats és l’encarregada de la docència de l’assignatura:

Primer curs. Semestre 1 (36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Matrius i Vectors 6 FB M
Introducció al Càlcul Diferencial 6 FB M
Llenguatge i Raonament Matemàtic 6 FB M
Elements de Programació 6 FB M
Economia de l’Empresa 6 FB E
Introducció a l’Economia 6 FB E

Segon curs. Semestre 3 (36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Anàlisi de Dades i Introducció a la Probabilitat 6 FB M
Geometria Lineal 6 OB M
Càlcul Diferencial en Diverses Variables 6 OB M
Introducció al Dret de l’Empresa 6 FB E
Comptabilitat II 6 OB E
Macroeconomia 6 FB E

Tercer curs. Semestre 5 (36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Mètodes Numèrics I 6 OB M
Probabilitats 6 OB M
Sociologia 6 FB E
Economia del Sector Públic 6 FB E
Entorn Econòmic Mundial 3 OB E
Entorn Econòmic d’Espanya 3 OB E
Comptabilitat Analítica 6 OB E

Quart curs. Semestre 7 (42 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Estructures Algebraiques 6 OB M
Anàlisi Matemàtica 6 OB M
Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies 6 OB M
Econometria de l’Empresa 6 OB E
Fonaments de la Fiscalitat 6 OB E
Direcció Financera 6 OB E
Direcció Estratègica 6 OB E

Cinquè curs. Semestre 9 (36 o 42 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Equacions Algebraiques 6 OB M
Mètodes Numèrics II 6 OB M
Anàlisi d’Estats Comptables 6 OB E
Finances Corporatives 6 OB E
Grafs (si no fa Investigació Operativa de ADE) (*) 6 OB M
Optativa 1 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Optativa 2 Menció Finances i Assegurances 6 OT E

Sisè curs. Semestre 11 (30 crèdits o més)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Treballs Fi de Graus 24 TR M/E
Pràctiques Externes I (ADE) o Pràctiques en Empreses I (MAT) o altres optatives (ADE o MAT) (*)

Primer curs. Semestre 2 (36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Àlgebra Lineal 6 FB M
Introducció al Càlcul Integral 6 FB M
Aritmètica 6 FB M
Microeconomia 6 FB E
Comptabilitat I 6 FB E
Administració d’Empresa 6 FB E

Segon curs. Semestre 4 (36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Programació Científica 6 FB M
Topologia 6 OB M
Càlcul Integral en Diverses Variables 6 OB M
Història Econòmica 6 FB E
Recursos Humans 6 OB E
Dret Mercantil 6 OB E

Tercer curs. Semestre 6 (36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Geometria Projectiva 6 OB M
Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics 6 OB M
Estadística 6 OB M
Matemàtica Financera 6 OB E
Fonaments de Màrqueting 6 OB E
Organització Industrial 6 OB E

Quart curs. Semestre 8 (36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Anàlisi Complexa 6 OB M
Topologia i Geometria Globals de Superfícies 6 OB M
Mètodes de Previsió 6 OB E
Direcció d’Operacions 6 OB E
Màrqueting Estratègic 6 OB E
Fiscalitat de l’Empresa 6 OB E

Cinquè curs. Semestre 10 (30 o 36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Equacions Diferencials 6 OB M
Optativa 3 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Optativa 4 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Optativa 5 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Investigació Operativa (si no fa Grafs de MAT) (*) 6 OT E
Teoria de Jocs per a l’Empresa o

Modelització

6

6

OT

OB

E

M

Nota 1. Aquest itinerari es el més curt possible. Les assignatures amb el símbol (*) admeten variacions:

Nota 2. Consulteu l’oferta d’assignatures optatives a les pàgines web dels graus respectius.