Logo UB - Graus simultanis de Matemàtiques i Eng. Informàtica - https://mat.ub.edu/graumatesinfo -

Crèdits optatius i Reconeixement de Crèdits

Reconeixement de crèdits

Hi ha assignatures dels dos ensenyaments que no cal cursar quan es fa l’itinerari doble: són reconegudes a través d’unes taules d’equivalència que s’han acordat tenint en compte els continguts i les competències de les diferents assignatures.

En les taules següents, les assignatures de la columna de l’esquerra es cursen al doble itinerari, mentre que les de la dreta són les que es reconeixen en cadascun dels dos graus simples.

Treball de Fi de Graus

La normativa dels ensenyaments universitaris oficials estableix que tots els graus han d’incloure, al final dels estudis, l’elaboració i defensa d’un Treball de Fi de Grau. En el cas del doble itinerari Grau en Matemàtiques – Grau en Enginyeria Informàtica, es permet que l’estudiant faci un únic treball, que serveixi per als dos graus.

Consulteu, per exemple: link

ITINERARI DOBLE

GRAU DE MATEMÀTIQUES

Codi

Assignatura d’Enginyeria Informàtica

Tipus

Codi

Assignatura de Matemàtiques

Tipus

364288

Programació I

FB

360140

Elements de Programació

FB

364299

Programació II

OB

360141

Programació Científica

FB

364294

Física

FB

360143

Física

FB

364301

Estructura de Dades

OB

360150

Grafs

OB

364328

Gràfics i Visualització de Dades

OB

364322

Taller de Nous Usos de la Informàtica

OB

360160

Modelització

OB

364315

Visió Artificial

OB

364298

Algorísmica

OB

364298

Algorísmica

OTM

364301

Estructura de Dades

OB

364301

Estructura de Dades

OTM

364300

Algorísmica Avançada

OB

364300

Algorísmica Avançada

OTM

364303

Disseny de Software

OB

364303

Disseny de Software

OTM

364304

Projecte Integrat de Software

OB

364304

Projecte Integrat de Software

OTM

364307

Sistemes Operatius I

OB

364307

Sistemes Operatius I

OTM

364308

Sistemes Operatius II

OB

364308

Sistemes Operatius II

OTM

364314

Intel·ligència Artificial

OB

364314

Intel·ligència Artificial

OTM

364311

Bases de Dades

OB

364311

Bases de Dades

OTM

364312

Software Distribuït

OB

364312

Software Distribuït

OTM

364316

Enginyeria del Software

OB

364316

Enginyeria del Software

OTM

ITINERARI DOBLE

 GRAU D’ENGINYERIA INFORMÀTICA

Codi

Assignatura de Matemàtiques

Tipus

Codi

Assignatura d’Enginyeria Informàtica

Tipus

360134
360135

Matrius i Vectors -o-
Àlgebra Lineal

FB
FB

364291

 

Àlgebra

 

FB

 

360136
360137
360144
360145

Introducció al Càlcul Diferencial-o-
Introducció al Càlcul Integral -o-
Càlcul Dif. en Diverses Variables -o-
Cálcul Integral en Diverses Variables

FB
FB
FB
FB

364292

 

Càlcul

 

FB

 

360139

Aritmètica

FB

364293

Matemàtica Discreta

FB

360146
360147

Mètodes Numèrics I -o-
Mètodes Numèrics II

OB
OB

364302

Introducció a la Computació Científica

OB

360142

Anàlisi de Dades i Introducció a la Probabilitat

FB

364295

Probabilitats i Estadística

FB

360135

Àlgebra Lineal

FB

360135

Àlgebra Lineal

OTM

360144

Càlcul Diferencial en Diverses Variables

OB

360144

Càlcul Diferencial en Diverses Variables

OTM

360151

Geometria Lineal

FB

360151

Geometria Lineal

OTM

360145

Càlcul Integral en Diverses Variables

OB

360145

Càlcul Integral en Diverses Variables

OTM

360162

Probabilitats

OB

360162

Probabilitats

OTM

360153

Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics

OB

360153

Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics

OTM

360163

Estadística

OB

360163

Estadística

OTM

360147

Mètodes Numèrics II

OB

360147

Mètodes Numèrics II

OTM

360156

Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies

OB

360156

Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies

OTM

ATENCIÓ:

  1. Els reconeixements de crèdits s’han de demanar a la secretaria de facultat quan constin totes les notes a l’expedient, preferiblement en el darrer curs.
  2. Ara bé, per a tenir dret a les convocatòries extraordinàries d’avaluació (article 15.3 de la normativa corresponent) cal que demaneu el reconeixement quan acabeu el penúltim curs de l’itinerari.
    Consulteu aquest enllaç per als terminis de sol·licitud i les dates de les convocatòries.
  3. D’altra banda, les taules anteriors contemplen el reconeixement de més crèdits obligatoris i/o optatius dels necessaris (42 en el cas del Grau de Matemàtiques, 30 en el cas del Grau d’Enginyeria Informàtica). Cal que l’alumne, en les sol·licituds de reconeixement, indiqui explícitament quines assignatures obligatòries i/o optatives vol que li siguin reconegudes.
  4. Un cop obtinguda la resolució del reconeixement, no es podrà sol·licitar una modificació de la mateixa.