Stands Matefest-Infofest. Edició: 2016

Probabilitat

Alumnes: Júlia Aragó, Jordi Jover, Manuel Pérez

Proporcio aurea

Alumnes: HAJAR ESSAMADI

Mates i Musica

Alumnes: Júlia Real, Sergi Renom

Dames, escacs i matemàtiques.

Alumnes: Jose Chica Jimenez, Noelia Atencia Toro, Monica Souto Abad

Jocs Enginyeria del Software

Alumnes: Olga Fuentes, Jonathan Blasco, Josep Boldú

Utilitzar PC a través de Whatsapp

Alumnes: Arnau Gàmez i Montolio, David Martínez Carpena, Alejandro Rodríguez Campoy, Andrea Toloba López-Egea, Pablo Almécija Rodríguez

Presentación de un juego en html5.

Alumnes: Aina Hernàndez Campaña, Aleix Cots Molina, David Miguel Martinez, Miriam Bermúdez Cuellar