Xerrades Matefest-Infofest. Edició: 2013

The sphere of the earth

Adreçat als estudiants de: Grau, Secundària

Conferenciant:

Com és sabut quan es realitza un mapa pla d’una superfície esfèrica és impossible que la representació sigui fidel i sempre hi ha certes distorsions. Mesurar la distorsió és un problema complex, però el 1859 Nicolas Auguste Tissot va idear el 1859 un mètode gràfic per mostrar aquesta distorsió. El programa “The sphere of the earth”, elaborat per Daniel Ramos en el marc de l’Associació MMACA (Museu Matemàtques Catalunya) permet visualitzar i sobre imprimir la indicatriu de Tissot en diferents punt dels diversos mapes presentats donant una idea d’aquesta distorsió. Aquest programa va obtenir el 1r premi en la competició inernacional de mòduls divulgatius convocada per la UNESCO i la IMU en el marc de “Mathematics for the planet earth 2013”, i es troba en la plataforma imaginary.org

 

The sphere of the earth


 

Fem geometria amb el GeoGebra

Adreçat als estudiants de: Grau, Secundària

Conferenciant: Associació Catalana de GeoGebra

En aquesta presentació es donarà a conèixer la potencialitat del GeoGebra per a treballar problemes geomètrics en el pla de manera constructiva. Es veurà com es pot utilitzar aquest programa per a l’estudi i resolució de problemes relacionats amb les transformacions geomètriques del pla més conegudes i se’n presentarà una altra no tan coneguda: la inversió en el pla que és a la base de la transformació d’un moviment rectilini en circular.

Associació Catalana de GeoGebra


 

Informàtica i transport públic

Adreçat als estudiants de: Grau, Secundària

Conferenciant: Óscar Cubero

La conferència anirà enfocada als diferents sistemes de control de dades del transport, per a la gestió interna de les empreses operadores i, sobretot, per a la informació del transport públic al ciutadà:

  • · Estructura de la informació.
  • · Comunicació entre les entitats. Eines internes de gestió.
  • · Informació pels ciutadans. Portal web, butlletins, avisos, AMBtempsbus (desenvolupament i informació) i Xarxes Socials.
  • · Futures aplicacions i millores.

Àrea Metropolitana de Barcelona


 

Lo que no sabes de Pitágoras

Adreçat als estudiants de: Grau, Secundària

Conferenciant: Abraham de la Fuente y Javier Moreno

Seguro que si oyes el nombre de Pitágoras lo primero que vas a hacer es pensar en su famoso teorPendent de determinarema. Es posible que incluso entones alguna cantinela para decir: “la suma de los catetos al cuadrado de un triángulo rectángulo es el cuadrado de la hipotenusa…” o algo similar. En esta charla te enseñaremos otro de los inventos de Pitágoras: la escala musical. Sí, el Do-Re-Mi-Fa-Sol… es cosa de la misma persona. Desde luego lo suyo eran las cantinelas.


 

De Pitàgores a Google Maps

Adreçat als estudiants de: Grau, Secundària

Conferenciant: Pilar Bayer

En aquesta conferència revisarem el teorema de Pitàgores: la seva història, la seva demostració, la seva importància en la determinació de distàncies i el seu paper fonamental en una de les aplicacions més populars dels nostres mòbils.