Xerrades Matefest-Infofest. Edició: 2015

Mirar amb ulls matemàtics

Adreçat als estudiants de: Grau, Secundària

Conferenciant: Santiago Vilches

Obre es ulls. Què hi veus? Tanca’ls, què hi sents? Hi ha un munt d’elements matemàtics al nostre voltant, descobrir-los ens ajudarà a ser més creatius, ens farà ser més crítics i ens permetrà gaudir més i millor de totes les coses.
En aquesta xerrada participativa en veurem algun petit exemple.


 

Animació per Computador: de les partícules als models complexes

Adreçat als estudiants de: Grau, Secundària

Conferenciant: Toni Susin

En aquesta conferència aprendrem com funciona l’animació per ordinador d’objectes que poden anar, des d’una simple partícula fins a l’animació de robes virtuals o fins i tot aigua, foc o altres fluids. Totes aquestes animacions formen part del que s’anomena ‘Animació Basada en Física’ i constitueixen una part fonamental en les actuals produccions del cinema o dels videojocs. Com veurem, en la base de totes aquestes animacions estan la programació i els mètodes numèrics que fan falta per reproduir els models físics involucrats.


 

Una passejada per la història del nostre calendari

Adreçat als estudiants de: Grau, Secundària

Conferenciant: Anton Aubanell

El calendari està present contínuament a les nostres vides controlant el pas del temps, posant data als nostres records, organitzant les nostres activitats, estructurant la nostra història…
Tanmateix ens resulta tan habitual, tan familiar, que potser no li donem la importància que es mereix i no som conscients de l’esforç que ha calgut per anar-lo ajustant progressivament. La nostra passejada intentarà retre un petit homenatge a aquest esforç:
resseguirem, sense cap pretensió d’exhaustivitat, els passos del seu desenvolupament per anar aconseguint adaptar, decimal a decimal, l’any civil a l’any natural.


 

Robots assistencials: la cara amable de la Robòtica

Adreçat als estudiants de: Grau, Secundària

Conferenciant: Pablo Jiménez

Els robots han estat concebuts per ajudar a les persones en la realització de tasques perilloses, feixugues o tedioses. Això ha justificat la seva expansió en aplicacions industrials, d’exploració en entorns hostils, i de seguretat. A l’entorn domèstic i urbà la Robòtica s’enfronta a difícils reptes tecnològics, però la recompensa és gran: des d’oferir ajuda informativa al públic general, a proporcionar assistència física a persones grans o amb minusvalies, millorant la seva qualitat de vida i independència.


 

Les matemàtiques en la màgia i viceversa

Adreçat als estudiants de: Grau, Secundària

Conferenciant: Sergio Belmonte

A qui no li agrada la màgia? Qui no s’ha preguntat alguna vegada….i això com es fa?. De fet, aquesta és la mateixa pregunta que es fan els matemàtics davant d’un problema. Veurem la conexió entre aquestes dues disciplines tant, aparentment, distants i veurem com es pot aplicar la matemàtica per a crear veritables efectes màgics. La màgia es converteix així en una aplicació lúdica de les matemàtiques i en una altra manera creativa de gaudir amb elles.


 

Terminals mòbils: una nova era de la informàtica

Adreçat als estudiants de: Grau, Secundària

Conferenciant: Santi Seguí.

Des de l’aparició del primers terminals mòbils, durant els anys 40, aquests dispositius representen uns dels avenços tecnològics més importants. Actualment estan presents en tots els sectors socials i edats. El seu us extensiu ha fet canviar molts hàbits de la nostra vida quotidiana sent, juntament amb les xarxes socials, un dels punts claus per l’aparició del que avui dia anomenem “era social”.

En aquesta xerrada taller analitzarem l’evolució que han sofert aquest dispositius durant els anys i la repercussió social que han produït. Analitzarem les possibilitats actuals d’aquests dispositius i debatrem sobre el seu futur. A més, veurem el paper que juga la informàtica dins aquest mon i adquirirem uns coneixements bàsics per a la programació d’aquests dispositius..


 

Música i matemàtiques, l’aritmètica de l’ànima

Adreçat als estudiants de: Grau, Secundària

Conferenciant: Salvador Chiva.

Vivim en un món d’especialistes, on mística i ciència no tenen res a veure, on el coneixement no s’entén com un tot globalitzat i on l’art no té cabuda per explicar els fenòmens naturals. Com a llicenciat en matemàtiques sempre m’he preguntat el perquè de meva passió per la música i com a docent sempre he intentat mostrar als meus alumnes com es pot gaudir aprenent matemàtiques. Aquesta xerrada analitzar la música i les matemàtiques des d’una visió molt personal, intentant anar a les arrels de les dues disciplines i d’aquesta manera establir les connexions necessàries per entendre millor frases com la del matemàtic Gottfried Wilhelm Leibniz (1646­ – 1716) “La música és l’exercici aritmètic de l’anima, al comptar sense adonar­se de que s’està comptant.”