Viatges de recerca

Petició de viatges de recerca

1. Fer la petició necessària a través del formulari de viatges UB
– Podeu escollir qualsevol de les tres agències disponibles.
– Al camp “Departament, unitat o grup d’investigació” cal indicar el projecte de recerca.
– Es recomana indicar els vols/trens concrets per estalviar intercanvis de correus amb l’agència. Indicar també
si caldrà maleta (camp “altres observacions”, segona plana del formulari).
– Rebreu un correu automàtic amb totes les dades del formulari.
2. L’agencia us contestarà directament proposant les diverses opcions.
– És important decidir-se ràpid ja que els pressupostos poden variar d’un dia per l’altre.
3. Un cop estigueu d’acord amb la proposta de l’agencia, reenvieu el correu a l’ Oficina de Recerca de
Matemàtiques of-recerca-mates@ub.edu.
– En aquest correu cal incloure el document SV/AG degudament omplert.
– En el camp “Motiu del viatge” cal indicar l’enllaç a la conferència/esdeveniment, si n’hi ha.
– Cal introduir les dades del viatger, dades del viatge i la referència del projecte (Fons de Finançament) on va
carregada la petició que heu fet a l’agència.
4. La Oficina de Recerca tramitarà la vostra petició i rebreu un correu de l’agència amb la reserva feta. En
aquest moment, cal repassar que tot sigui correcte.
5. Després del viatge, si cal rescabalament de despeses avançades pel viatger i possibles dietes, cal omplir el
document SV /UB amb les dades corresponents i fer-lo arribar a la Oficina de Recerca juntament amb els
tiquets, justificants i certificat d’assistència. Per al càlcul de les dietes cal adjuntar les targes d’embarcament o
bé els bitllets de tren.

Inscripcions a congressos
En el cas de sol·licitar la inscripció a un congrés, cal fer els passos 1 i 2 i en el pas 3 cal omplir el document SV/IC .

Investigadors convidats
Cal fer els mateixos passos que en el cas d’investigadors locals. Es recomana que els passos 1 i 2 els faci
l’investigador local. Per al pas 3, hi ha una versió en anglès del formulari SV/AG.

Residències d’investigadors RESA i Hotel Caledonian
La reserva d’allotjament per a investigadors convidats en les residències RESA o bé a l’Hotel Caledonian es
pot fer com a comanda a través del Departament, enviant un correu a dp.matematiques.informatica indicant
dates, nom investigador i projecte de recerca.

Comandes de material de recerca
Les comandes de material informàtic, llibres i altres comandes de recerca es gestionen des del departament.
Cal enviar un correu a dp.matematiques.informatica indicant a càrrec de quin projecte van.

Trobareu tota la informació de viatges de recerca UB en aquest enllaç.
Accés a tots els formularis