Comissió d’igualtat

La Comissió d’Igualtat de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica té els objectius de visualitzar i sensibilitzar la igualtat entre dones i homes, fomentar la perspectiva de gènere en la docència i la recerca, així com vetllar pel compliment en l’àmbit de la Facultat dels objectius establerts per la Comissió d’Igualtat de la Universitat de Barcelona.

Contacte: igualtat.mat.inf@ub.edu

Professorat:

  • Joana Cirici
  • Carlos d’Andrea
  • Anna Puig

Alumnat:

  • Marta Herranz
  • Aina Nadal