Innovació docent

La docència de qualitat suposa innovar i repensar els procediments per aprendre i ensenyar per incorporar bones pràctiques, noves metodologies o eines cada any. Els grups d’innovació docent són equips de persones compromesos amb aquesta qualitat i que estableixen objectius i propostes regularment per anar millorant la docència universitària.
En el Departament comptem un grup d’innovació consolidat:

Grup de treball que vol facilitar la transició de batxillerat a universitat i que contempla accions tant de sensibilització a batxillerat com de seguiment a la universitat amb els estudiants novells.