Història

Convençuts que l’eliminació de barreres departamentals millora la transversalitat dels continguts i les sinergies docents i de recerca, la Junta de la Facultat de Matemàtiques va acordar l’any 2015 la creació d’un únic departament, el Departament de Matemàtiques i Informàtica, resultant de la integració dels antics departaments d’Àlgebra i Geometria, Matemàtica Aplicada i Anàlisi, i Probabilitat, Lògica i Estadística.

Els estudis de matemàtiques han estat presents en la Universitat de Barcelona des dels seus inicis. A mitjan segle XVI es va crear una Càtedra de Matemàtiques i Astrologia dins de la Facultat d’Arts, encara que és a partir de la creació de la Secció de Físic-matemàtiques de la Facultat de Ciències Exactes, Físiques i Naturals en mitjans del segle XIX que es pot parlar d’uns estudis més estructurats.

Durant el segle XX i com a Secció de Matemàtiques de la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona, ​​es produeixen fets bastant importants: l’any 1928 es crea la Biblioteca de Matemàtiques, el 1947 s’inicia el Seminari Matemàtic i l’any 1948 apareix el primer exemplar de la revista Collectanea Mathematica. Una mica més tard, el 1968, es crea el primer centre de càlcul.

La Facultat de Matemàtiques com la coneixem actualment va néixer el 1974, arran de la divisió de l’antiga Facultat de Ciències (1957-73) en cinc facultats: Física, Química, Geologia, Biologia i Matemàtiques i ha estat sempre situada a l’Edifici Històric, al voltant de l’anomenat Pati de Ciències. Des de la reforma de 2003, la Facultat s’organitzava en tres departaments: el Departament d’Àlgebra i Geometria, el Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi i el Departament de Probabilitat, Lògica i Estadística.

La Junta de la Facultat de Matemàtiques, en reunió ordinària de 19 de juny de 2015, va comunicar a la Secretaria General de la Universitat la voluntat de constituir un únic departament, amb el nom de Departament de Matemàtiques i Informàtica, a partir de la fusió dels existents tres departaments de la Facultat. El Departament de Matemàtiques i Informàtica va ser aprovat en la sessió extraordinària del Consell de Govern de la UB de 27 de gener de 2016 moment en el qual es va iniciar un procés de transició que va finalitzar el dia 28 d’Abril de 2016, amb l’elecció de la Dra. Laura Costa com a directora del nou departament.

El nou departament és l’òrgan encarregat de coordinar la docència de les àrees de coneixement d’Àlgebra, Anàlisi Matemàtica, Arquitectura de Computadors, Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial, Didàctica de la Matemàtica, Estadística i Recerca Operativa, Geometria i topologia, Llenguatges i Sistemes Informàtics, Lògica i Filosofia de la Ciència, Matemàtica Aplicada i àrees afins, a la Universitat de Barcelona.

El Departament de Matemàtiques i Informàtica està integrat per més de 110 professors (més de setanta són professors permanents a temps complet) adscrits a una de les següents àrees de recerca: Àlgebra, Anàlisi Matemàtica, Geometria i Topologia, Informàtica, Lògica i Història de les Matemàtiques, Matemàtica Aplicada, Probabilitat i Estadística, Geometria i Topologia, Lògica i Filosofia de la Ciència, Llenguatges i Sistemes Informàtics, Matemàtica Aplicada.