Dr. David Márquez Carreras

La meva activitat investigadora va començar l'any 1995 com a becari del "Plan de Formación de Personal Investigador" del "Ministerio de Educación y Ciencia" dins el grup de recerca d'Anàlisi Estocàstica dirigit pels doctors David Nualart i Marta Sanz-Solé.

L'any 1998 vaig llegir la tesi doctoral titulada "Contribució a l'estudi de les equacions en derivades parcials estocàstiques" sota la direcció de la Dra. Marta Sanz-Solé. Des de llavors he publicat nombrosos articles en diferents àmbits de les probabilitats. Per més informàció podeu consultar la plana web: http://www.ub.edu/plie/Marquez/indexoriginal.htm

Grup de recerca

- Dinámicas aleatorias

Línies de recerca

- Equacions en derivades parcials estocàstiques

- Estabilitat

- Moviment Brownià fraccionari

- Processos de Lévy

Activitats docents

- Estadística

- Probabilitats

Contacte


E-mail:

davidmarquez@ub.edu


Telèfon:

93 403 47 40


Web:

Enllaç al web


Despatx:

P2 38


Àrea de Recerca:

Probabilitat i Estadística