Dr. Oriol Pujol Vila

Oriol Pujol Vila és catedràtic de la Universitat de Barcelona del departament de Matemàtiques i Informàtica des del 2007.  Imparteix docència en Processos Àgils de Desenvolupament de Projectes, Processament d'Imatges i Machine Learning. La seva recerca es centra en algorismes d'aprenentatge automàtic, particularment en aprenentatge supervisat i classificació, i és especialista en visió per computador. És el cap del grup de recerca consolidat de “Vision and Computational Learning”. Té experiència de més de 18 anys en transferència de coneixement en els camps d'anàlisi de dades i visió artificial.  Actualment és el cap d'estudis del grau d'Enginyeria Informàtica i co-director del postgrau de Data Science i Big Data a la Universitat de Barcelona.

Grup de recerca

- Visual and Computational Learning

Línies de recerca

- Aprenentatge Automàtic

- Computer Vision

- Intel·ligència artificial

Activitats docents

- Enginyeria del Software

- Introduction to Machine Learning

- Procesament d'imatges

Contacte


E-mail:

oriol_pujol@ub.edu


Telèfon:

93 402 16 11


Despatx:

P1 35


Àrea de Recerca:

Informàtica