Dr. Martín Sombra

Martín Sombra va estudiar matemàtiques en l'U. La Plata, Argentina. En 1998 va fer la seva tesi de doctorat sobre temes d'àlgebra computacional en l'U. Buenos Aires. Després va realitzar estades postdoctorals en el MSRI (Berkeley, USA), en el IAS (Princeton, USA), i en el IMJ (París, França). Va ocupar una plaça de Maître de Conférences en l'U. Lyon 1 (França), va passar quatre anys com a investigador “Ramón y Cajal” en la UB, i va ocupar més tard una plaça de Professeur des Universités en l'U. Bordeaux (França). En 2009 va tornar a Barcelona com Professor d'Investigació ICREA i Professor Associat UB.

Sombra investiga els aspectes geomètrics, aritmètics i computacionals dels polinomis. Ha escrit un llibre sobre l'aritmètica de les varietats tòricas, en col·laboració amb J. I. Burgos Gil i P. Philippon. A més, ha escrit 30 articles de recerca, 4 surveys i 10 extended abstracts en actes de congressos. En 2007 ha rebut el "Journal of Complexity Best Paper Award". Ha codirigit 1 tesi doctoral i està codirigint altres 3. També ha dirigit 4 tesi de màster i està dirigint una altra. Ha coorganitzat diferents seminaris, col·loquis i congressos, incloent el col·loqui del IMUB durant el període 2010-2015.

Grup de recerca

- Geometria algebraica

Línies de recerca

- Algebra Computacional

- Combinatòria i geometria de incidencias

- Geometria aritmètica i de Arakleov

Activitats docents

- Àlgebra de computadors

Contacte


E-mail:

sombra@ub.edu


Telèfon:

93 402 16 31


Web:

Enllaç al web


Despatx:

P1 13


Àrea de Recerca:

Geometria i Topologia