Itinerari a partir del curs 2020 – 2021

A continuació, es detalla la llista d’assignatures que cal cursar en l’itinerari doble, així com la seva planificació en 11 semestres. La columna GRAU indica quina de les dues titulacions és l’encarregada de la docència de la assignatura.

M: Facultat de Matemàtiques i Informàtica (Grau  Matemàtiques, docència als matins)

F: Facultat de Física ( Grau Físics, docència a les tardes)

Semestre 2
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Mecànica 9 OB F
Termodinàmica 9 OB F
Astronomia 6 OB F
Geometria Projectiva 6 OB M
Semestre 1
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Òptica 9 OB F
Electromagnetisme 9 OB F
Probabilitats 6 OB M
Anàlisi Matemàtica 6 OB M
Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies 6 OB M
Semestre 2
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Mètodes Matemàtics per a la Física II 6 OB F
Meteorologia i Climatologia 6 OB F
Física dels Medis Continus 6 OB F
Anàlisi Complexa 6 OB M
Estadística 6 OB M
Semestre 1
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Equacions Algebraiques 6 OB M
Mètodes Numèrics I 6 OB M
Grafs 6 OB M
Electrodinàmica 6 OTM F
Física Quàntica 6 OB F
Mecànica Teòrica 6 OTM F
Semestre 1
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Física de l’Estat Sòlid 6 OB F
Física Nuclear i de Partícules 6 OTM F
Física Atòmica i Radiació 6 OTM F
Astrofísica i Cosmologia 6 OTM F
Semestre 2
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Treball Fi de Grau 18 TR M
Treball Fi de Grau 6 TR F
Electrònica Física 6 OB F
Semestre 1/2
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Optatives Física 6 OT F
Optatives Matemàtiques 6 OT M