Presentació

Pla d'estudis

La Universitat de Barcelona, a través de les facultats de Matemàtiques i de Física, ha organitzat, des del curs 2009-10, un itinerari específic que permet estudiar simultàniament el Grau de Matemàtiques i el Grau de Física.

L’admissió a aquest doble grau s’obté, exclusivament, per preinscripció universitària. S’ofereixen 20 places.

Les característiques bàsiques d’aquest itinerari doble són:

 1. S’obtenen dos títols de grau diferents. A més, cadascun té una menció:
  o Grau de Física, amb intensificació en Física Fonamental i menció de Matemàtiques.
  o Grau de Matemàtiques, amb menció de Física.
 2. Cal cursar i superar un total de 324 crèdits ECTS, molts menys dels 480 que calen per a fer dos graus separadament.
 3. La durada total prevista dels estudis és de 10 o 11 semestres (depenent de quan es faci el Treball de Fi de Graus), molt inferior als 16 semestres que caldrien per a fer els dos graus cursats successivament.
 4. L’itinerari doble consisteix en una organització temporal de les assignatures dels dos ensenyaments que cal cursar i superar. Les assignatures de cada grau que no cal cursar són reconegudes a partir de les cursades en l’altre ensenyament, a través d’unes taules d’equivalència acordades pels centres i per la Universitat de Barcelona.
 5. Cada semestre cal compaginar docència dels dos ensenyaments. Les assignatures pròpies de Matemàtiques tenen classes de matí; i les de física, de tarda.
 6. L’alumne d’itinerari doble és, de fet, alumne de les dues facultats, i ha de gestionar cada qüestió administrativa o acadèmica en el centre que correspongui.

Després de 3 anys d’experiència, s’ha decidit fer uns canvis en aquest itinerari doble, així com en les taules de reconeixement associades. Així doncs,

 1. Hi ha un itinerari doble (i uns reconeixements) per als alumnes que van començar els cursos 2009-10, 2010-11 o 2011-12.
 2. Hi ha un altre itinerari doble (i uns altres reconeixements) per als alumnes que comencen a partir del curs 2012-13.

Distribució dels crèdits

Distribució dels crèdits a superar, segons el tipus d’assignatura, és la següent:

 

Tipus

Sigles Crèdits ECTS
Formació Bàsica del Grau de Matemàtiques FB 36
Formació Obligatòria del Grau de Matemàtiques OB 102
Formació Bàsica del Grau de Física FB 24
Formació Obligatòria del Grau de Física OB 84
Formació Optativa de Menció de Física Fonamental del Grau de Física OTM 36
Assignatura Optativa de Matemàtiques o de Física (menció de Matemàtiques) OT 6
Treballs de Fi de Graus TR 18 + 6

Podeu trobar la normativa de la UB sobre estudis simultanis a

Consulteu la informació pròpia de cadascun dels dos ensenyaments:

A continuació, es detalla la llista d’assignatures que cal cursar en l’itinerari doble, així com la seva planificació en 11 semestres. La columna GRAU indica quina de les dues titulacions és l’encarregada de la docència de la assignatura.

Segon curs. Semestre 3

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial
6 OB F
Geometria Lineal
6 OB M
Estructures Algebraiques
6 OB M
Anàlisi Matemàtica
6 OB M
Astronomia
6 OB F

 

Tercer curs. Semestre 5

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Òptica
9 OB F
Electromagnetisme
9 OB F
Probabilitats
6 OB M
Grafs
6 OB M

Quart curs. Semestre 7

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Equacions Algebraiques
6 OB M
Mètodes Numèrics I
6 OB M
Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies
6 OB M
Física Quàntica
6 OB F
Mecànica Teòrica
6 OTM F

 

Cinquè curs. Semestre 9

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Física de l’Estat Sòlid
6 OB F
Física Nuclear i de Partícules
6 OTM F
Física Atòmica i Radiació
6 OTM F
Electrodinàmica
6 OTM F
Optatives
6 OT M/F

Sisè curs. Semestre 11

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Treball Fi de Graus 18 TR M
Treball Fi de Graus 6 TR F

Segon curs. Semestre 4

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Mecànica
9 OB F
Termodinàmica
9 OB F
Programació Científica
6 FB M
Càlcul Integral en Diverses Variables
6 OB M

Tercer curs. Semestre 6

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Mètodes Matemàtics per a la Física II
6 OB F
Meteorologia i Climatologia
6 OB F
Anàlisi Complexa
6 OB M
Estadística
6 OB M
Topologia
6 OB M

Quart curs. Semestre 8

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Història de les Matemàtiques
6 OB M
Equacions Diferencials
6 OB M
Astrofísica i Cosmologia
6 OTM F
Mecànica Quàntica
6 OTM F
Física Estadística
6 OB F

Cinquè curs. Semestre 10

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Geometria Projectiva
6 OB M
Topologia i Geometria Global de Superfícies
6 OB M
Electrònica Física
6 OB F