Reconeixement de crèdits Doble itinerari de Matemàtiques i Informàtica

ITINERARI DOBLE GRAU EN MATEMÀTIQUES
Codi Assignatura d’Enginyeria Informàtica Tipus Codi Assignatura de Matemàtiques Tipus
364288 Programació I FB 360140 Elements de Programació FB
364299 Programació II OB 360141 Programació Científica FB
364294 Física FB 360143 Física FB
364301 Estructura de Dades OB 360150 Grafs OB
364328 Gràfics i Visualització de Dades OB
364322 Taller de Nous Usos de la Informàtica OB 360160 Modelització OB
364315 Visió Artificial OB
364298 Algorísmica OB 364298 Algorísmica OTM
364300 Algorísmica Avançada OB 364300 Algorísmica Avançada OTM
364311 Bases de Dades OB 364311 Bases de Dades OTM
364314 Intel·ligència Artificial OB 364314 Intel·ligència Artificial OTM
364307 Sistemes Operatius I OB Assignatura Optativa 1 de la matèria
210338 Elements d’Informàtica
OTM
364308 Sistemes Operatius II OB Assignatura Optativa 2 de la matèria
210338 Elements d’Informàtica
OTM
364312 Software Distribuït OB Assignatura Optativa 3 de la matèria
210338 Elements d’Informàtica
OTM
ITINERARI DOBLE GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
Codi Assignatura de Matemàtiques Tipus Codi Assignatura d’Enginyeria Informàtica Tipus
360134 Matrius i Vectors FB 364291 Àlgebra FB
360136 Introducció al Càlcul Diferencial FB 364292 Càlcul FB
360139 Aritmètica FB 364293 Matemàtica Discreta FB
360146 Mètodes Numèrics I OB 364302 Introducció a la Computació Científica OB
360142 Anàlisi de Dades i Introducció a la Probabilitat FB 364295 Probabilitat i Estadística FB
 

S’han d’escollir 5 dels 12 reconeixements següents:

360135 Àlgebra Lineal FB 360135 Àlgebra Lineal OTM
360144 Càlcul Diferencial en Diverses Variables OB 360144 Càlcul Diferencial en Diverses Variables OTM
360137 Introducció al Càlcul Integral FB 360137 Introducció al Càlcul Integral OTM
360151 Geometria Lineal FB 360151 Geometria Lineal OTM
360145 Càlcul Integral en Diverses Variables OB 360145 Càlcul Integral en Diverses Variables OTM
360162 Probabilitats OB 360162 Probabilitats OTM
360153 Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics OB 360153 Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics OTM
360163 Estadística OB 360163 Estadística OTM
360147 Mètodes Numèrics II OB 360147 Mètodes Numèrics II OTM
360156 Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies OB 360156 Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies OTM
360148 Estructures Algebraiques OB 360148 Estructures Algebraiques OTM
360138 Llenguatge i Raonament Matemàtic FB 360138 Llenguatge i Raonament Matemàtic OTM