Crèdits optatius i Reconeixement de Crèdits

Reconeixement de crèdits

Hi ha assignatures dels dos ensenyaments que no cal cursar quan es fa l’itinerari doble: són reconegudes a través d’unes taules d’equivalència que s’han acordat tenint en compte els continguts i les competències de les diferents assignatures.

En les taules següents, les assignatures de la columna de l’esquerra es cursen al doble itinerari, mentre que les de la dreta són les que es reconeixen en cadascun dels dos graus simples.

Treball de Fi de Graus

La normativa dels ensenyaments universitaris oficials estableix que tots els graus han d’incloure, al final dels estudis, l’elaboració i defensa d’un Treball de Fi de Grau. En el cas del doble itinerari Grau en Matemàtiques – Grau en Enginyeria Informàtica, es permet que l’estudiant faci un únic treball, que serveixi per als dos graus.

Consulteu, per exemple: link

ATENCIÓ:

  1. Els reconeixements de crèdits s’han de demanar a la secretaria de facultat quan constin totes les notes a l’expedient, preferiblement en el darrer curs.
  2. Ara bé, per a tenir dret a les convocatòries extraordinàries d’avaluació (article 15.3 de la normativa corresponent) cal que demaneu el reconeixement quan acabeu el penúltim curs de l’itinerari.
    Consulteu aquest enllaç per als terminis de sol·licitud i les dates de les convocatòries.
  3. D’altra banda, les taules anteriors contemplen el reconeixement de més crèdits obligatoris i/o optatius dels necessaris (42 en el cas del Grau en Matemàtiques, 30 en el cas del Grau en Enginyeria Informàtica). Cal que l’alumne, en les sol·licituds de reconeixement, indiqui explícitament quines assignatures obligatòries i/o optatives vol que li siguin reconegudes.
  4. Un cop obtinguda la resolució del reconeixement, no es podrà sol·licitar una modificació de la mateixa.

Sóc un bloc de text. Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta.