Ajuts a la recerca

La Facultat de Matemàtiques i Informàtica ofereix finançament al personal en formació i al professorat en les quatre modalitats que es detallen a continuació. En algunes d’aquestes modalitats les resolucions es podran adoptar conjuntament amb el Departament de Matemàtiques i Informàtica i amb l’Institut de Matemàtica (IMUB). Les sol·licituds es poden realitzar durant els períodes d’obertura de tres convocatòries al llarg de l’any: de l’1 de gener al 30 de març, del 15 d’abril al 30 de juny i de l’1 de setembre al 12 de novembre.

Les sol·licituds es poden presentar a través dels enllaços d’aquesta pàgina o bé a l’apartat Calls for Members del web de l’IMUB, i només cal presentar-les en un dels dos llocs. Com a norma general, l’IMUB cofinançarà estades llargues d’investigadors visitants i congressos o cursos avançats, i el Departament es podrà fer càrrec de despeses que requereixin actuacions a curt termini.