Sol·licituds d'ajuts de recerca

Borses de viatge

Descripció i objectiu

Borses de viatge per a personal investigador doctor de la Facultat (queden exclosos els Investigadors Principals de projectes nacionals o internacionals) per a l'assistència a congressos, escoles o la realització d'estades curtes en centres de recerca. Les borses són d'un màxim de 500 € per a viatges dins d'Europa i de 1000 € per a viatges fora d'Europa. Cada sol·licitant pot sol·licitar un màxim de 1000 € per any.

L'objectiu és fomentar la participació del personal investigador de la Facultat en reunions científiques i la col·laboració científica entre diferents centres.

Resolució

Les sol·licituds d'aquesta modalitat seran avaluades per la Comissió de Recerca d'acord amb els criteris establerts per la mateixa. L'avaluació i resolució es farà tres vegades l'any, coincidint amb la reunió de la Comissió de Recerca. Les dates aproximades són: primera quinzena d'abril, primera quinzena de juliol i segona quinzena de novembre.


Formulari per a sol·licitar les ajudes

Dades del sol·licitant

Dades i propòsit del viatge

Dades econòmiques de la sol·licitud

 
(Fins a 500 € si és a Europa i fins a 1000 € si és fora d'Europa)

Detall de les despeses previstes:

Viatge
Allotjament
Manutenció
Inscripció
Total

Documentació que cal adjuntar

 • En cas d'escola, curs o estada de recerca
  Document d'invitació o d'acceptació
  Adjuntar fitxer
 • En cas de congrés:
  Document d'invitació o d'acceptació d'una comunicació o ponència
  Adjuntar fitxer
  Programa del congrés
  Adjuntar fitxer
 • Pressupost aproximat
  Adjuntar fitxer