Sol·licituds d'ajuts de recerca

Organització de trobades científiques

Descripció i objectiu

Ajuts parcials i complementaris per a l'organització de congressos, jornades i altres activitats de recerca a càrrec d'investigadors de la Facultat.

Resolució

Els ajuts podran ser atorgats conjuntament per la Comissió de Recerca i Doctorat i el Consell de Direcció de l'IMUB. Les sol·licituds d'aquesta modalitat seran avaluades per la Comissió de Recerca i Doctorat d'acord amb els criteris que estableixi. L'avaluació i resolució es farà tres vegades l'any, coincidint amb la reunió de la Comissió de Recerca i Doctorat. Les dates aproximades són: primera quinzena d'abril, primera quinzena de juliol i segona quinzena de novembre.


Formulari per a sol·licitar les ajudes

Dades del sol·licitant

Dades de l'activitat

Dades econòmiques de la sol·licitud

Documentació que cal adjuntar

  • Breu memòria científica de l'activitat
    Adjuntar fitxer
  • Pressupost orientatiu d'ingressos i despeses
    Adjuntar fitxer