Sol·licituds d'ajuts de recerca

Assistència a activitats de formació

Descripció i objectiu

Borses de viatge per a alumnes de màster i doctorat matriculats a la Facultat per a l'assistència a congressos, escoles o la realització d'estades curtes en centres de recerca. L'activitat haurà de tenir el vistiplau del tutor en el cas d'alumnes de màster i del director de tesi en el cas d'alumnes de doctorat. S'espera que el sol·licitant faci la petició amb antelació a la realització de l'activitat. Això vol dir, que com a norma general no es consideraran sol·licituds que corresponen a activitats ja realitzades i que haurien d'haver-se sol·licitat en període anterior. Recordem que hi ha tres convocatòries al llarg de l’any.

Les borses són d'un màxim de 500 € per a viatges dins d'Europa i de 1000 € per a viatges fora d'Europa. Cada sol·licitant pot sol·licitar un màxim de 1000 € per any.

L'objectiu és ajudar als estudiants de màster i doctorat a completar la seva formació amb l'assistència i participació en congressos, cursos avançats de la seva especialitat o altres activitats científiques.

Resolució

Les sol·licituds seran avaluades per la Comissió de Recerca d'acord amb els criteris establerts per la mateixa. La Comissió considera aquestes ajudes com a prioritàries. L'avaluació i resolució es farà tres vegades l'any, coincidint amb la reunió de la Comissió de Recerca. Les dates aproximades són: primera quinzena d'abril, primera quinzena de juliol i segona quinzena de novembre.


Formulari per a sol·licitar les ajudes

Dades del sol·licitant

Dades del tutor o director de tesi

Dades de l'activitat de formació

Dades econòmiques de la sol·licitud

 
(Fins a 500 € si és a Europa i fins a 1000 € si és fora d'Europa)

Documentació que cal adjuntar

 • Vist i plau del tutor (en el cas d'alumnat de màster) o del director de tesi (en el cas d'alumnat de doctorat)

  open_in_newDescarregar plantilla
  Adjuntar fitxer
 • En cas d'escola, curs o estada de recerca
  Document d'invitació o d'acceptació
  Adjuntar fitxer
 • En cas de congrés
  Programa del congrés
  Adjuntar fitxer