Sol·licituds d'ajuts de recerca

Activitats de formació (dirigides a alumnat de màster i doctorat)

Descripció i objectiu

Borses de viatge per a l'alumnat de màster i doctorat matriculat a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica per a l'assistència a congressos, escoles o la realització d'estades curtes en centres de recerca. L'activitat haurà de tenir el vistiplau del tutor en el cas dels alumnes de màster o del director de tesi en el cas dels de doctorat. L'objectiu és ajudar aquest alumnat a completar la seva formació amb l'assistència i participació en congressos, cursos avançats de la seva especialitat o altres activitats científiques.

Es donarà prioritat a aquells investigadors predoctorals que no disposin d'altres vies de finançament. Les borses són d'un màxim de 500 € per a viatges dins d'Europa i de 1.000 € per a viatges fora d'Europa. Cada alumne pot sol·licitar un màxim de 1.000 € per any. S'espera que la persona sol·licitant faci la petició amb una antelació mínima d'un mes abans de la data prevista d’inici de l'activitat. Com a norma general, no es consideraran sol·licituds corresponents a activitats ja realitzades.

Resolució

Les sol·licituds seran avaluades pels presidents de la Comissió de Recerca i Doctorat i de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, respectivament, d'acord amb els criteris establerts per aquestes comissions. Es comunicaran els resultats en un període aproximat de 15 dies hàbils.


Formulari per a sol·licitar les ajudes

Dades del sol·licitant

Dades del tutor o director de tesi

Dades de l'activitat de formació

Dades econòmiques de la sol·licitud

 
(Fins a 500 € si és a Europa i fins a 1000 € si és fora d'Europa)

Documentació que cal adjuntar

 • Vist i plau del tutor (en el cas d'alumnat de màster) o del director de tesi (en el cas d'alumnat de doctorat)

  open_in_newDescarregar plantilla
  Adjuntar fitxer
 • En cas d'escola, curs o estada de recerca
  Document d'invitació o d'acceptació
  Adjuntar fitxer
 • En cas de congrés
  Programa del congrés
  Adjuntar fitxer