Sol·licituds d'ajuts de recerca

Suport a la conciliació familiar i la recerca

Descripció i objectiu

Ajuts parcials i complementaris per a investigadors de la Facultat que necessitin cobrir costos derivats de la cura de menors i/o persones dependents al seu càrrec, per a la realització d'activitats de recerca (assistència a congressos, escoles o estades de recerca). Les borses són d'un màxim de 500 € per a viatges dins d'Europa i de 1.000 € per a viatges fora d'Europa. Seran prioritàries les sol·licituds de mares en etapa d'alletament (per a les quals es podran finançar els costos del viatge del nadó i, si escau, d'un acompanyant) i els investigadors amb famílies monoparentals.

Els ajuts tenen per objecte facilitar la dedicació a la recerca d'investigadors amb responsabilitats de cura de menors i/o persones dependents, cobrint aquelles despeses derivades de la conciliació familiar que altres fonts de finançament per a la recerca no preveuen.

Resolució

Els ajuts podran ser atorgats conjuntament per la Comissió de Recerca i Doctorat i el Consell de Direcció de l'IMUB. Les sol·licituds d'aquesta modalitat seran avaluades per la Comissió de Recerca i Doctorat d'acord amb els criteris que estableixi. L'avaluació i resolució es farà tres vegades l'any, coincidint amb la reunió de la Comissió de Recerca i Doctorat. Les dates aproximades són: primera quinzena d'abril, primera quinzena de juliol i segona quinzena de novembre.


Formulari per a sol·licitar les ajudes

Dades del sol·licitant

Dades i propòsit del viatge

Dades econòmiques de la sol·licitud

 
(Fins a 500 € si és a Europa i fins a 1000 € si és fora d'Europa)

Documentació que cal adjuntar

 • En cas d'escola, curs o estada de recerca
  Document d'invitació o d'acceptació
  Adjuntar fitxer
 • En cas de congrés:
  Document d'invitació o d'acceptació d'una comunicació o ponència
  Adjuntar fitxer
  Programa del congrés
  Adjuntar fitxer