Seminaris regulars al Departament de Matemàtiques i Informàtica

Anàlisi Matemàtica

Seminari de recerca d’Anàlisi Matemàtica. El seminari està organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona. Investigadors d’ambdues institucions es troben cada dijous a les 15:00, alternativament al Centre de Recerca Matemàtica de la UAB (Aula A1) o a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB (Aula T2). Tots els interessats són benvinguts. El seminari està coordinat per Bruno Poggi (poggi@mat.uab.cat) de la UAB i Bruno Vergara de la UB (bvergara@ub.edu

Geometria Algebraica

Seminari regular de recerca sobre Geometria Algebraica, Àlgebra Commutativa i Geometria Simplèctica (SGAB), organitzat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de Barcelona (UB). El seminari és setmanal i té lloc els divendres a les 15h a l’Aula T2 de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB

Probabilitats

El grup d’Anàlisi Estocàstica i Finances Quantitatives participa en el Seminari de Probabilitats de Barcelona, que actualment està coordinat per la Dra. Elisa Alòs (UPF), el doctorand Adrián Hinojosa (UB) i el Dr. Josep Vives (UB). El Seminari, des de gener de 2021, té periodicitat mensual i es fa en línia, habitualment el darrer dimecres de cada mes a les 17:00.

Sistemes dinàmics UB-UPC

En el seminari de Sistemes Dinàmics Barcelona UB-UPC es presenten temes rellevants de l’àrea, incloent aspectes teòrics i aplicats. Hi participen els membres dels grups de sistemes dinàmics de la UB (http://www.maia.ub.es/dsg/) i de la UPC (http://dynamicalsystems.upc.edu/en). El seminari és setmanal i té lloc els dimecres a la tarda a les 16h a les Facultats de Matemàtiques i Informàtica (UB) i de Matemàtiques i Estadística (UPC). Per a qualsevol tema relacionat amb l’activitat del seminari pot contactar amb Arturo Vieiro (vieiro@ub.edu).

Teoria de conjunts (BCNSETS)

Seminari centrat en la teoria de conjunts i àrees relacionades. La participació és oberta a tothom. Responsables: Joan Bagaria (joan.bagaria@icrea.cat), Claudio Ternullo i Philipp Lücke.

Teoria de Nombres

El Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC) és un grup d’investigadors de les universitats catalanes, que des de 1986 organitza activitats relacionades amb la investigació en Teoria de Nombres. Usualment se celebra una jornada l’última setmana de gener; cinc sessions matinals i tres o quatre sessions de tarda.

Topologia

Seminari del grup de Topologia de la Universitat de Barcelona. Dilluns a les 12:00