Títols oficials

Tramitació de la sol·licitud de Títols Acadèmics Oficials (Grau, Màster, Llicenciatura, Diplomatura)

Un cop superats i qual·lificats tots els crèdits que conformen el Pla d’estudis es pot sol·licitar el títol de màster, grau, llicenciatura o diplomatura.

Procediment

  • Alumnes que han finalitzat un grau: Els alumnes que han finalitzat un grau han de sol·llicitar el títol a travès del seu espai personal, o clicant en aquest enllaç. Un cop finalitzat aquest tràmit, rebràn un missatge indicant quan poden passar a recollir el resguard de sol·licitud de títol per la Secretaria. Per recollir el resguard, caldrà entregar una fotocòpia del DNI, NIE o Passaport actualitzat.
  • Alumnes que han finalitzat un màster: Han de tancar expedient presencialment a la Secretaria d’Estudiants. Es demana portar fotocòpia del DNI, passaport o NIE.
  • Alumnes que han finalitzat una llicenciatura (Farmàcia o CTA) o diplomatura (NHD): Han de tancar expedient presencialment a la Secretaria d’estudiants. Es demana portar fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

 

Preu: 218,15€. Només hi ha descompte en aquesta taxa per als següents col·lectius: familia nombrosa o discapacitat superior al 33% ovíctimes de violència de gènere o de terrorisme.

Es paga amb tarjeta de crèdit o mitjançant un rebut que es fa efectiu en una entitat bancària.

 

Crèdits de lliure elecció o activitats institucionals
Els estudiants amb crèdits de lliure elecció o activitats institucionals de grau reconeguts i no matriculats, han de passar per la Secretaria a recollir l’imprès de matrícula abans de tramitar el títol.