Itinerari a partir del curs 2017 – 2018

Per a cada semestre, la llista d’assignatures que cal cursar està exposada en els gràfics següents. La columna Grau indica quina de les dues facultats és l’encarregada de la docència de l’assignatura:

  • M: Facultat de Matemàtiques i Informàtica (Grau de Matemàtiques, docència a les tardes)
  • E : Facultat d’Economia i Empresa (Grau d’ADE, docència als matins)
Semestre 2 (36 crèdits)
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Programació Científica 6 FB M
Estructures Algebraiques(**) 6 OB M
Geometria Projectiva(**) 6 OB M
Història Econòmica 6 FB E
Recursos Humans 6 OB E
Dret Mercantil 6 OB E
Semestre 1 (36 crèdits)
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Topologia(**) 6 OB M
Càlcul Integral en Diverses Variables(**) 6 OB M
Sociologia 6 FB E
Economia del Sector Públic 6 FB E
Entorn Econòmic Mundial 3 OB E
Entorn Econòmic Espanyol 3 OB E
Comptabilitat Analítica 6 OB E
Semestre 2 (36 crèdits)
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Mètodes Numèrics I(**) 6 OB M
Anàlisi Matemàtica(**) 6 OB M
Probabilitats(**) 6 OB M
Matemàtica Financera 6 OB E
Fonaments de Màrqueting 6 OB E
Organització Industrial 6 OB E
Semestre 1 (42 crèdits)
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Estadística(**) 6 OB M
Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics(**) 6 OB M
Anàlisi Complexa(**) 6 OB M
Econometria de l’Empresa 6 OB E
Fonaments de la Fiscalitat 6 OB E
Direcció Financera 6 OB E
Direcció Estratègica 6 OB E
Semestre 2 (36 crèdits)
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Equacions Algebraiques(**) 6 OB M
Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies(**) 6 OB M
Mètodes de Previsió 6 OB E
Direcció d’Operacions 6 OB E
Màrqueting Estratègic 6 OB E
Fiscalitat de l’Empresa 6 OB E
Semestre 1 (36 o 42 crèdits)
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Equacions Diferencials(**) 6 OB M
Topologia i Geometria Global de Superfícies(**) 6 OB M
Grafs (si no fa Investigació Operativa de ADE) (*) 6 OB M
Anàlisi d’Estats Comptables 6 OB E
Finances Corporatives 6 OB E
Optativa 1 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Optativa 2 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Semestre 2 (30 o 36 crèdits)
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Mètodes Numèrics II(**) 6 OB M
Optativa 3 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Optativa 4 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Optativa 5 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Investigació Operativa (si no fa Grafs de MAT) (*) 6 OT E
Modelització / Teoria de Jocs per a l’Empresa 6 OB/OT M/E
Semestre 1 (30 crèdits o més)
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Treball de Fi de Grau 6 TFG E
Treball de Fi de Grau 18 TFG M
Optativa 6 de Matemàtiques o Pràctiques en Empresa 6 OT M

(**) Modificació Itinerari doble Matemàtiques – ADE

Nota 1. Aquest itinerari es el més curt possible. Les assignatures amb el símbol (*) admeten variacions:

  • Si es cursa Investigació Operativa (Optativa d’ADE), llavors no cal cursar Grafs (Obligatòria de MAT).
  • Si no es cursa Teoria de Jocs per a l’Empresa (Optativa d’ADE), llavors cal cursar Modelització (Obligatòria de MAT).

Nota 2. Consulteu l’oferta d’assignatures optatives a les pàgines web dels graus respectius.