Crèdits optatius i Reconeixement de Crèdits

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits d’ADE cap a Matemàtiques

ADE Matemàtiques

60 crèdits Formació Bàsica ADE

(tots menys: Matemàtiques I, Matemàtiques II, Estadística I, Estadística II)

Física (FB)
Investigació Operativa Grafs (OB)
Teoria de Jocs per a l’Empresa Modelització (OB)
Història Econòmica Història de les Matemàtiques (OB)
Introducció a l’Economia Optativa 1 menció Economia (OTM)
Microeconomia Optativa 2 menció Economia (OTM)
Macroeconomia Optativa 3 menció Economia (OTM)
Econometria de l’Empresa Optativa 4 menció Economia (OTM)
Organització Industrial Optativa 5 menció Economia (OTM)
Mètodes de Previsió Optativa 6 menció Economia (OTM)

Reconeixement de crèdits de Matemàtiques cap a ADE

Matemàtiques ADE
Matrius i Vectors
Introducció al Càlcul Diferencial
Càlcul Diferencial en Diverses Variables
Matemàtiques I (FB)
Introducció al Càlcul Integral
Equacions Diferencials
Matemàtiques II (FB)
Anàlisi de Dades i Introd. a la Probabilititat
Probabilititats
Estadística
Estadistica I (FB)
Estadistica II (FB)
Modelització Teoria de Jocs per a l’Empresa (OT)
Grafs Investigació Operativa (OT)

ATENCIÓ:

 

  • Els reconeixements de crèdits s’han de demanar a cada secretaria de facultat quan constin totes les notes a l’expedient, preferiblement en el darrer curs.
  • Ara bé, per a tenir dret a les convocatòries extraodinàries d’avaluació (article 15.3 de la normativa corresponent) cal que demaneu el reconeixement quan acabeu el penúltim curs de l’itinerari.
  • Consulteu aquest enllaç per als terminis de sol·licitud i les dates de les convocatòries, en el cas de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.
  • Un cop obtinguda la resolució del reconeixement, no es podrà sol·licitar una modificació de la mateixa.