Presentació

pexels-photo-106344

Doble Grau de Matemàtiques-ADE

Pla d'estudis

La Universitat de Barcelona, a través de la Facultat d’Economia i Empresa i la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, ofereix un itinerari d’estudis que permet obtenir simultàniament el Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i el Grau de Matemàtiques (MAT), cadascun amb una menció determinada.

Cursant l’itinerari doble i mitjançant el reconeixement d’assignatures entre els dos graus, es poden obtenir els dos títols fent menys de 480 crèdits. Aquest itinerari doble té les característiques generals següents:Les característiques bàsiques d’aquest itinerari doble són:

 • Oferta: 20 places (admissió exclusivament per pre-incripció universitària específica).
 • Horari: matí (ADE) i tarda (MAT), amb classes a les dues facultats respectives.
 • Crèdits totals a cursar: 408 (*).
 • Duració: 5 anys i mig (11 semestres).

Distribució dels crèdits

Distribució de crèdits de l’itinerari simultani i correspondència amb els dos graus

ADE
Menció
Finances i
Assegurances
MATEMÀTIQUES
Menció
Economia
DOBLE ITINERARI
ADE + MAT
Formació Bàsica
84
60
A cursar:      114 (60 ADE + 54 MAT)
Reconeguts:  30 (24 ADE + 6 MAT)
Obligatòries
108
120
A cursar:      210/216/222 (*)
(108 ADE + 102/108/112 MAT) (*)
Reconeguts:  18/12/6 MAT (*)
Optatives
42
(mínim 30
de la menció)
42
(mínim 30
de la menció)
A cursar:       30 menció ADE
+ 6/12/18 MAT o ADE (*)
Reconeguts: 36 MAT + 0/6/12 MAT o ADE
TFG
6
18
A cursar:     24 (la feina a fer pot ser de 18)
Total
240
240
                  408 (*)

(*) Hi ha diverses possibilitats, però cal que, usant els reconeixements, s’obtinguin els requisits dels dos graus separadament.

1) L’admissió a aquesta doble titulació ADE-MAT s’ha aconseguir exclusivament a través de la pre-inscripció universitària.

2) Aquest doble grau és molt exigent:

 • Cal molta dedicació: 72 o 76 crèdits per curs, en lloc dels 60 que es fan en un únic grau.
 • Hi ha docència tant al matí com a la tarda, en facultats diferents. Cal saber organitzar-se bé el temps.

Un percentatge considerable dels alumnes que entren no tenen el perfil adequat (per exemple, no han cursat les matemàtiques de ciències al batxillerat) i per tant, hi ha molt abandonament inicial. Generalment els alumnes que abandonen l’itinerari simultani decideixen continuar en un dels dos graus.

3) Per a obtenir informació sobre els perfils d’accés, els objectius dels estudis, les competències que s’’assoleixen, les sortides profesionals, … consulteu la informació pròpia de cadascun dels dos ensenyaments:

Planificació de l’itinerari en 11 semestres

Per a cada semestre, la llista d’assignatures que cal cursar està exposada en els gràfics següents. La columna Grau indica quina de les dues facultats és l’encarregada de la docència de l’assignatura:

 • E: Facultat d’Economia i Empresa (Grau d’ADE, docencia al matí)
 • M: Facultat de Matemàtiques i Informàtica (Grau de Matemàtiques, docència a la tarda)

Primer curs. Semestre 1 (36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Matrius i Vectors 6 FB M
Introducció al Càlcul Diferencial 6 FB M
Llenguatge i Raonament Matemàtic 6 FB M
Elements de Programació 6 FB M
Economia de l’Empresa 6 FB E
Introducció a l’Economia 6 FB E

Segon curs. Semestre 3 (36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Anàlisi de Dades i Introducció a la Probabilitat 6 FB M
Geometria Lineal 6 OB M
Càlcul Diferencial en Diverses Variables 6 OB M
Introducció al Dret de l’Empresa 6 FB E
Comptabilitat II 6 OB E
Macroeconomia 6 FB E

 

 

Tercer curs. Semestre 5 (36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Mètodes Numèrics I 6 OB M
Probabilitats 6 OB M
Sociologia 6 FB E
Economia del Sector Públic 6 FB E
Entorn Econòmic Mundial 3 OB E
Entorn Econòmic d’Espanya 3 OB E
Comptabilitat Analítica 6 OB E

Quart curs. Semestre 7 (42 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Estructures Algebraiques 6 OB M
Anàlisi Matemàtica 6 OB M
Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies 6 OB M
Econometria de l’Empresa 6 OB E
Fonaments de la Fiscalitat 6 OB E
Direcció Financera 6 OB E
Direcció Estratègica 6 OB E

 

 

Cinquè curs. Semestre 9 (36 o 42 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Equacions Algebraiques 6 OB M
Mètodes Numèrics II 6 OB M
Anàlisi d’Estats Comptables 6 OB E
Finances Corporatives 6 OB E
Grafs (si no fa Investigació Operativa de ADE) (*) 6 OB M
Optativa 1 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Optativa 2 Menció Finances i Assegurances 6 OT E

 

Sisè curs. Semestre 11 (30 crèdits o més)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Treballs Fi de Graus 24 TR M/E
Pràctiques Externes I (ADE) o Pràctiques en Empreses I (MAT) o altres optatives (ADE o MAT) (*)

 

 

Primer curs. Semestre 2 (36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Àlgebra Lineal 6 FB M
Introducció al Càlcul Integral 6 FB M
Aritmètica 6 FB M
Microeconomia 6 FB E
Comptabilitat I 6 FB E
Administració d’Empresa 6 FB E

 

Segon curs. Semestre 4 (36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Programació Científica 6 FB M
Topologia 6 OB M
Càlcul Integral en Diverses Variables 6 OB M
Història Econòmica 6 FB E
Recursos Humans 6 OB E
Dret Mercantil 6 OB E

 

 

Tercer curs. Semestre 6 (36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Geometria Projectiva 6 OB M
Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics 6 OB M
Estadística 6 OB M
Matemàtica Financera 6 OB E
Fonaments de Màrqueting 6 OB E
Organització Industrial 6 OB E

 

 

Quart curs. Semestre 8 (36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Anàlisi Complexa 6 OB M
Topologia i Geometria Globals de Superfícies 6 OB M
Mètodes de Previsió 6 OB E
Direcció d’Operacions 6 OB E
Màrqueting Estratègic 6 OB E
Fiscalitat de l’Empresa 6 OB E

 

 

Cinquè curs. Semestre 10 (30 o 36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Equacions Diferencials 6 OB M
Optativa 3 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Optativa 4 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Optativa 5 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Investigació Operativa (si no fa Grafs de MAT) (*) 6 OT E
Teoria de Jocs per a l’Empresa o

Modelització

6

6

OT

OB

E

M

 

 

Nota 1. Aquest itinerari es el més curt possible. Les assignatures amb el símbol (*) admeten variacions:

 • Si es cursa Investigació Operativa (Optativa d’ADE), llavors no cal cursar Grafs (Obligatòria de MAT).
 • Si no es cursa Teoria de Jocs per a l’Empresa (Optativa d’ADE), llavors cal cursar Modelització (Obligatòria de MAT).
 • Si no es cursa Pràctiques en Empresa, llavors cal cursar una optativa més de cadascun dels dos graus.

Nota 2. Consulteu l’oferta d’assignatures optatives a les pàgines web dels graus respectius.