Presentació

pexels-photo-106344

Doble Grau de Matemàtiques-ADE

Pla d'estudis

La Universitat de Barcelona, a través de la Facultat d’Economia i Empresa i la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, ofereix un itinerari d’estudis que permet obtenir simultàniament el Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i el Grau de Matemàtiques (MAT), cadascun amb una menció determinada.

Cursant l’itinerari doble i mitjançant el reconeixement d’assignatures entre els dos graus, es poden obtenir els dos títols fent menys de 480 crèdits. Aquest itinerari doble té les característiques generals següents:Les característiques bàsiques d’aquest itinerari doble són:

 1. – Oferta: 20 places (admissió exclusivament per pre-incripció universitària específica).
 2. – Horari: matí (ADE) i tarda (MAT), amb classes a les dues facultats respectives.
 3. – Crèdits totals a cursar: 408 (*).
 4. – Duració: 5 anys i mig (11 semestres).

Distribució dels crèdits

Distribució de crèdits de l’itinerari simultani i correspondència amb els dos graus

ADE
Menció
Finances i
Assegurances
MATEMÀTIQUES
Menció
Economia
DOBLE ITINERARI
ADE + MAT
Formació Bàsica
84
60
A cursar:      114 (60 ADE + 54 MAT)
Reconeguts:  30 (24 ADE + 6 MAT)
Obligatòries
108
120
A cursar:      210/216/222 (*)
(108 ADE + 102/108/112 MAT) (*)
Reconeguts:  18/12/6 MAT (*)
Optatives
42
(mínim 30
de la menció)
42
(mínim 30
de la menció)
A cursar:       30 menció ADE
+ 6/12/18 MAT o ADE (*)
Reconeguts: 36 MAT + 0/6/12 MAT o ADE
TFG
6
18
A cursar:     24 (la feina a fer pot ser de 18)
Total
240
240
                  408 (*)

(*) Hi ha diverses possibilitats, però cal que, usant els reconeixements, s’obtinguin els requisits dels dos graus separadament.

1) L’admissió a aquesta doble titulació ADE-MAT s’ha aconseguir exclusivament a través de la pre-inscripció universitària.

2) Aquest doble grau és molt exigent:

 • Cal molta dedicació: 72 o 76 crèdits per curs, en lloc dels 60 que es fan en un únic grau.
 • Hi ha docència tant al matí com a la tarda, en facultats diferents. Cal saber organitzar-se bé el temps.

Un percentatge considerable dels alumnes que entren no tenen el perfil adequat (per exemple, no han cursat les matemàtiques de ciències al batxillerat) i per tant, hi ha molt abandonament inicial. Generalment els alumnes que abandonen l’itinerari simultani decideixen continuar en un dels dos graus.

3) Per a obtenir informació sobre els perfils d’accés, els objectius dels estudis, les competències que s’’assoleixen, les sortides profesionals, … consulteu la informació pròpia de cadascun dels dos ensenyaments:
Grau en Matemàtiques
Grau en ADE

Planificació de l’itinerari en 11 semestres

Per a cada semestre, la llista d’assignatures que cal cursar està exposada en els gràfics següents. La columna Grau indica quina de les dues facultats és l’encarregada de la docència de l’assignatura:

 • E: Facultat d’Economia i Empresa (Grau d’ADE, docencia al matí)
 • M: Facultat de Matemàtiques i Informàtica (Grau de Matemàtiques, docència a la tarda)

Primer curs. Semestre 1 (36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Matrius i Vectors 6 FB M
Introducció al Càlcul Diferencial 6 FB M
Llenguatge i Raonament Matemàtic 6 FB M
Elements de Programació 6 FB M
Economia de l’Empresa 6 FB E
Introducció a l’Economia 6 FB E

Segon curs. Semestre 3 (36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Anàlisi de Dades i Introducció a la Probabilitat 6 FB M
Geometria Lineal 6 OB M
Càlcul Diferencial en Diverses Variables 6 OB M
Introducció al Dret de l’Empresa 6 FB E
Comptabilitat II 6 OB E
Macroeconomia 6 FB E

 

 

Tercer curs. Semestre 5 (36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Mètodes Numèrics I 6 OB M
Probabilitats 6 OB M
Sociologia 6 FB E
Economia del Sector Públic 6 FB E
Entorn Econòmic Mundial 3 OB E
Entorn Econòmic d’Espanya 3 OB E
Comptabilitat Analítica 6 OB E

Quart curs. Semestre 7 (42 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Estructures Algebraiques 6 OB M
Anàlisi Matemàtica 6 OB M
Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies 6 OB M
Econometria de l’Empresa 6 OB E
Fonaments de la Fiscalitat 6 OB E
Direcció Financera 6 OB E
Direcció Estratègica 6 OB E

 

 

Cinquè curs. Semestre 9 (36 o 42 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Equacions Algebraiques 6 OB M
Mètodes Numèrics II 6 OB M
Anàlisi d’Estats Comptables 6 OB E
Finances Corporatives 6 OB E
Grafs (si no fa Investigació Operativa de ADE) (*) 6 OB M
Optativa 1 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Optativa 2 Menció Finances i Assegurances 6 OT E

 

Sisè curs. Semestre 11 (30 crèdits o més)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Treballs Fi de Graus 24 TR M/E
Pràctiques Externes I (ADE) o Pràctiques en Empreses I (MAT) o altres optatives (ADE o MAT) (*)

 

 

Primer curs. Semestre 2 (36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Àlgebra Lineal 6 FB M
Introducció al Càlcul Integral 6 FB M
Aritmètica 6 FB M
Microeconomia 6 FB E
Comptabilitat I 6 FB E
Administració d’Empresa 6 FB E

 

Segon curs. Semestre 4 (36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Programació Científica 6 FB M
Topologia 6 OB M
Càlcul Integral en Diverses Variables 6 OB M
Història Econòmica 6 FB E
Recursos Humans 6 OB E
Dret Mercantil 6 OB E

 

 

Tercer curs. Semestre 6 (36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Geometria Projectiva 6 OB M
Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics 6 OB M
Estadística 6 OB M
Matemàtica Financera 6 OB E
Fonaments de Màrqueting 6 OB E
Organització Industrial 6 OB E

 

 

Quart curs. Semestre 8 (36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Anàlisi Complexa 6 OB M
Topologia i Geometria Globals de Superfícies 6 OB M
Mètodes de Previsió 6 OB E
Direcció d’Operacions 6 OB E
Màrqueting Estratègic 6 OB E
Fiscalitat de l’Empresa 6 OB E

 

 

Cinquè curs. Semestre 10 (30 o 36 crèdits)

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Equacions Diferencials 6 OB M
Optativa 3 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Optativa 4 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Optativa 5 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Investigació Operativa (si no fa Grafs de MAT) (*) 6 OT E
Teoria de Jocs per a l’Empresa o

Modelització

6

6

OT

OB

E

M

 

 

Nota 1. Aquest itinerari es el més curt possible. Les assignatures amb el símbol (*) admeten variacions:

 1. Si es cursa Investigació Operativa (Optativa d’ADE), llavors no cal cursar Grafs (Obligatòria de MAT).
 2. Si no es cursa Teoria de Jocs per a l’Empresa (Optativa d’ADE), llavors cal cursar Modelització (Obligatòria de MAT).
 3. Si no es cursa Pràctiques en Empresa, llavors cal cursar una optativa més de cadascun dels dos graus.

 

Nota 2. Consulteu l’oferta d’assignatures optatives a les pàgines web dels graus respectius.

 

 
fast_rewind contact_phone
 Contacte