Presentació

pexels-photo-106344

Graus simultanis en Matemàtiques i en ADE

Pla d'estudis

La Universitat de Barcelona, a través de la Facultat d’Economia i Empresa i la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, ofereix un itinerari d’estudis que permet obtenir simultàniament el Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i el Grau en Matemàtiques (MAT), cadascun amb una menció determinada.

Cursant l’itinerari doble i mitjançant el reconeixement d’assignatures entre els dos graus, es poden obtenir els dos títols fent menys de 480 crèdits. Aquest itinerari doble té les característiques generals següents:Les característiques bàsiques d’aquest itinerari doble són:

  • Oferta: 20 places (admissió exclusivament per pre-incripció universitària específica).
  • Horari: matí (ADE) i tarda (MAT), amb classes a les dues facultats respectives.
  • Crèdits totals a cursar: 390 / 396 (*).
  • Duració: 5 anys i mig (11 semestres).

Distribució dels crèdits

Distribució de crèdits de l’itinerari simultani i correspondència amb els dos graus

ADE
Menció
Finances i
Assegurances
MATEMÀTIQUES
Menció
Economia
DOBLE ITINERARI
ADE + MAT
Formació Bàsica
84
60
A cursar:      114 (60 ADE + 54 MAT)
Reconeguts:  30 (24 ADE + 6 MAT)
Obligatòries
108
120
A cursar:      210/216/222 (*)
(108 ADE + 102/108/112 MAT) (*)
Reconeguts:  18/12/6 MAT (*)
Optatives
42
(mínim 30
de la menció)
42
(mínim 30
de la menció)
A cursar:       30 menció ADE
+ 6/12/18 MAT o ADE (*)
Reconeguts: 36 MAT + 0/6/12 MAT o ADE
TFG
6
18
A cursar:     24 (la feina a fer pot ser de 18)
Total
240
240
                390 / 396 (*)

(*) Hi ha diverses possibilitats, però cal que, usant els reconeixements, s’obtinguin els requisits dels dos graus separadament.

1) L’admissió a aquesta doble titulació ADE-MAT s’ha aconseguir exclusivament a través de la pre-inscripció universitària.

2) Aquest doble grau és molt exigent:

  • Cal molta dedicació: 72 o 76 crèdits per curs, en lloc dels 60 que es fan en un únic grau.
  • Hi ha docència tant al matí com a la tarda, en facultats diferents. Cal saber organitzar-se bé el temps.

3) Per a obtenir informació sobre els perfils d’accés, els objectius dels estudis, les competències que s’’assoleixen, les sortides profesionals, … consulteu la informació pròpia de cadascun dels dos ensenyaments: