Sol·licituds d'ajuts de recerca

Estades d'investigadors visitants

Descripció i objectiu

Ajuts per finançar visites d'investigadors a la Facultat o a l'IMUB, fins a un màxim de 1.500 € en cada cas. La Facultat i l'IMUB cofinancen aquests ajuts. L'objectiu és fomentar les estades d'investigadors visitants per a col·laboracions científiques.

Resolució

Els ajuts podran ser atorgats conjuntament per la Comissió de Recerca i Doctorat i el Consell de Direcció de l'IMUB. Les sol·licituds d'aquesta modalitat seran avaluades per la Comissió de Recerca i Doctorat d'acord amb els criteris que estableixi. L'avaluació i resolució es farà tres vegades l'any, coincidint amb la reunió de la Comissió de Recerca i Doctorat. Les dates aproximades són: primera quinzena d'abril, primera quinzena de juliol i segona quinzena de novembre.


Formulari per a sol·licitar les ajudes

Dades del sol·licitant

Dades del visitant

Dades de l'estada

Dades econòmiques de la sol·licitud

 
(Fins a 1500 €)
Detall de les despeses previstes:
Viatge
Allotjament
Manutenció
Honoraris
Total

Documentació que cal adjuntar

  • Curriculum vitae del visitant
    Adjuntar fitxer