Estudis

Graus

Graus de la Facultat

La Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB ofereix dos graus, tres màsters i està involucrada en el programa de doctorat de Matemàtiques i d’Enginyeries.

Grau d'Enginyeria Informàtica

Grau de Matemàtiques

Itineraris d’estudis simultanis

A la Universitat de Barcelona hem previst uns itineraris que et permetran de cursar, en cinc anys més el treball de fi de grau (18 crèdits), els estudis de Matemàtiques i d’Enginyeria Informàtica, els de Matemàtiques i Física o els de Matemàtiques i ADE, simultàniament.

Per fer-ho, hauràs de completar un total de 318 crèdits i cursar assignatures dels dos graus. Si vols més informació sobre aquesta opció pots consultar-la a:

Matemàtiques i Enginyeria Informàtica

Matemàtiques i Física

Matemàtiques i A.D.E.

Màsters Oficials

Màsters de la Facultat

Fonaments de la ciència de dades

Intel·ligència Artificial

Matemàtica Avançada

Altres Màsters  on participen professors de la Facultat

Lògica pura i Aplicada

Estadística i investigació científica

Història de la ciència: Ciència, Història i Societat

Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

Màsters i postgraus propis

Per a titulats universitaris

Oferta de doctorat en el marc de l’espai europeu

El programa de doctorat de Matemàtiques té com a objectiu donar a l’alumnat, i a tots aquells que vulguin aprofundir i consolidar els seus coneixements matemàtics, els fonaments necessaris que els permetin introduir-se a la recerca en un tema de les diferents àrees de les Matemàtiques.

Doctorat

fast_rewind contact_phone
 Contacte