Matrícula

MATRÍCULA CURS 2019-2020

 

Terminis:

  • 1r període: del 19 al 23 de juliol de 2019
  • 2n període: 10 i 12 de setembre de 2019

MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA:

  • Període: del 16 al 20 de setembre de 2019 i del 10 al 18 de febrer de 2020.

L’alumnat amb titulació estrangera pot fer la matrícula en qualsevol dels dos períodes

IMPORT DE LA MATRÍCULA*

Preu per crèdit estudiants nacionals d’estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein, Suïssa i Andorra o residents a Espanya

46,50 €

Preu per crèdit estudiants estrangers no residents a Espanya, que no siguin nacionals d’estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa i Andorra 82,00 €
Gestió de l’expedient acadèmic Matrícula anual: 69,80 €
Modificacions i ampliacions parcials de matrícula: 27,27 €
Serveis específics i de suport a l’aprenentatge 70,00 €
Assegurança escolar obligatòria (només menors de 28 anys) 1,12 €

* Més informació

Automatrícula i matrícula presencial

  • Automatrícula

Tots el alumnes amb titulació espanyola podran realitzar l’automatrícula sempre i quan hagin presentat prèviament a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat, els originals o fotocòpies compulsades de la documentació requerida.

Enllaç automatrícula

 

  • Matricula presencial

L’alumnat amb titulació estrangera haurà de realitzar la matrícula presencial a la Secretaria de la Facultat. Els estudiants amb titulació aliena a l’Espai Europeu d’Educació Superior, prèviament a la matrícula, hauran  d’abonar la taxa d’estudi d’equivalència del títol per a l’accés al màster (218,15€).

Formulari de sol·licitud d’accés amb titulació estrangera

Documentació a presentar a la Secretaria de la Facultat

  • Original o còpia compulsada del títol universitari*
  • DNI o NIE  o passaport (en el cas d’estudiants estrangers)

*L’alumnat que ha cursat els estudis a UB pot substituir aquesta documentació  per l’expedient acadèmic.
*En el cas de les titulacions estrangeres, aquest document ha d’estar traduït i/o legalitzat segons procedeixi

Informació sobre còpies compulsades