Calendari

Curs 2018-2019

Data límit per a acordar treballs i tutors: 22 de setembre (primer quadrimestre) i 22 de gener (segon quadrimestre).

Calendari d’entregues i defenses

Primer Quadrimestre

  • Data límit d’entrega de la memòria: 18 de gener
  • Defenses: 28, 29, 30 i 31 de gener

Segon Quadrimestre

  • Data límit d’entrega de la memòria: 20 de juny
  • Defenses: 27, 28 de juny, 1 i 2 de juliol

 

Autorització

Per tal que es pugui publicar el TFG al dipòsit digital de la UB, caldrà que l’estudiant entregui a Secretaria la llicència signada per l’estudiant amb la qual es publicarà la memòria (i codi font) .

  • Fitxer d’autorització en format PDF, aquí. No oblideu signar el document!
  • En cas que calgui signar una llicència amb condicions diferents (per exemple, aquells que realitzeu el TFG a una empresa) contacteu amb el coordinador de TFG perquè us pugui oferir altres tipus de llicència a signar.

Darrera actualització: 17 de gener del 2018