Calendari

Curs 2023-2024

Calendari d’entregues i defenses

Primer Quadrimestre        

Segon Quadrimestre        

 

Autorització

Per tal que es pugui publicar el TFG al dipòsit digital de la UB, caldrà que l’estudiant entregui la llicència signada per l’estudiant amb la qual es publicarà la memòria (i codi font) . El títol ha de ser exactament el mateix en la memòria i en el document d’autorització. Es lliurarà signada i escanejada al Campus Virtual al mateix temps que la memòria.

  • Fitxer d’autorització en format PDF, aquí. No oblideu signar el document!
  • Fitxer de retenció dels drets en format pdf, aquí. No oblideu signar el document!
  • En cas que calgui signar una llicència amb condicions diferents (per exemple, aquells que realitzeu el TFG a una empresa) contacteu amb el coordinador de TFG perquè us pugui oferir altres tipus de llicència a signar.

Darrera actualització: 20 de agost de 2023