Sol·licitud

Sol·licitud de TFG

En els punts següents es detalla el procés per a la sol·licitud i assignació de tutors i treballs, que consisteix essencialment en què els alumnes acordin el treball directament amb el tutor.

  • Al mes de juliol es publicarà a la secció Ofertes  un llistat de professors que estan disponibles per tutoritzar TFGs el curs següent. Per a cada tutor hi haurà una fitxa associada en què s’indicarà un conjunt d’àrees i temes en què pot dirigir treballs.
  • Els estudiants que vulguin fer el TFG el curs següent, sigui a la tardor o a la primavera, contactaran directament amb els tutors que apareguin a la llista per tal d’acordar un TFG. Un estudiant pot acordar un TFG si al juny té un mínim de 150 crèdits aprovats (en previsió que al gener següent en tingui 180 per a poder matricular-se del TFG, tal i com especifica la normativa). L’acord es pot realitzar amb qualsevol dels tutors de la llista del web de TFG.
  • Si hi ha acord entre estudiant i professor caldrà que el tutor ho notifiqui al coordinador. El tutor serà esborrat de la llista del web així que hagi acordat el nombre màxim de TFGs que té encarregats per al curs següent. A partir d’aquest moment el tutor no ha de portar més TFGs (tot i que pot fer-ho si així ho desitja). Així doncs el llistat de professors disponibles s’anirà actualitzant a mesura que hi vagi havent acords.
  • Els acords s’han de notificar al coordinador a través de l’enviament del formulari inscripció TFG, degudament emplenat i signat, al correu electrònic de la Secretaria de la Facultat sec.mat.inf@ub.eduAquest document ha d’estar signat per l’alumne i el tutor (o tutors) i conté el títol provisional del treball així com informació complementària en el cas de dobles titulacions.
  • Per al curs 2021-2022 els acords s’han de lliurar signats a secretaria abans del 15 d’octubre per al primer quadrimestre i del  25 de febrer per al segon quadrimestre
  • L’estudiant es matricularà de l’assignatura de TFG a principis de setembre si vol cursar el treball el quadrimestre de tardor i a principis de febrer si vol fer-ho el quadrimestre de primavera, d’acord amb els períodes oficials de matrícula establerts per la facultat. Si un alumne no té un tutor preacordat un cop s’hagi matriculat i hagi passat el període d’acord, es farà una assignació tenint en compte, en la mesura del possible, les preferències de l’alumne.