Sol·licitud

Sol·licitud de TFG

En els punts següents es detalla el procés per a la sol·licitud i assignació de tutors i treballs, que consisteix essencialment en què els alumnes acordin el treball directament amb el tutor.

  •  A finals de juny es publicarà a la secció Ofertes  un llistat de professors que estan disponibles per tutoritzar TFGs el curs següent. Per a cada tutor hi haurà una fitxa associada en què s’indicarà un conjunt d’àrees i temes en què pot dirigir treballs.
  • Els estudiants que vulguin fer el TFG el curs següent, sigui a la tardor o a la primavera, contactaran directament amb els tutors que apareguin a la llista per tal d’acordar un TFG. Un estudiant pot acordar un TFG si al juny té un mínim de 150 crèdits aprovats (en previsió que al gener següent en tingui 180 per a poder matricular-se del TFG, tal i com especifica la normativa). L’acord es pot realitzar amb qualsevol dels tutors de la llista del web de TFG.
  • Si hi ha acord entre estudiant i professor caldrà que el tutor ho notifiqui al coordinador. El tutor serà esborrat de la llista del web així que hagi acordat el nombre màxim de TFGs que té encarregats per al curs següent. A partir d’aquest moment el tutor no ha de portar més TFGs (tot i que pot fer-ho si així ho desitja). Així doncs el llistat de professors disponibles s’anirà actualitzant a mesura que hi vagi havent acords.
  • Per al curs 2018-2019 es poden realitzar acords fins el 22 de setembre per al primer quadrimestre i fins al 22 de gener per al segon quadrimestre
  • L’estudiant es matricularà de l’assignatura de TFG a principis de setembre si vol cursar el treball el quadrimestre de tardor i a principis de febrer si vol fer-ho el quadrimestre de primavera, d’acord amb els períodes oficials de matrícula establerts per la facultat. Si un alumne no té un tutor preacordat un cop s’hagi matriculat i hagi passat el període d’acord, es farà una assignació tenint en compte, en la mesura del possible, les preferències de l’alumne.