Sol·licitud

Formulari d’Acord de TFG

En els punts següents es detalla el procés per a la sol·licitud i assignació de tutors i treballs, que consisteix essencialment en què els alumnes acordin el treball directament amb el tutor.

 • Als mesos de juliol i agost s’actualitzarà la secció Ofertes, un llistat de professors i professores que estan disponibles per tutoritzar TFGs el curs següent. Per a cada tutor o tutora hi haurà una fitxa associada en què s’indicarà un conjunt d’àrees i temes en què pot dirigir treballs.
 • Els/Les estudiants que vulguin fer el TFG el curs següent, sigui a la tardor o a la primavera, contactaran directament amb els tutors o les tutores que apareguin a la llista per tal d’acordar un TFG. Un/una estudiant pot acordar un TFG si al juny té un mínim de 150 crèdits aprovats (en previsió que al gener següent en tingui 180 per a poder matricular-se del TFG, tal i com especifica la normativa). L’acord es pot realitzar amb qualsevol dels tutors o de les tutores de la llista del web de TFG.
 • Els acords s’han de notificar a través del formulari online Acord de TFG – Matemàtiques – Principi de Semestre. Aquest formulari recull tota la informació (provisional) del treball de final de grau acordat.
  IMPORTANT: el formulari s’ha d’omplir només quan el treball estigui ja EXPLÍCITAMENT ACORDAT entre l’alumne i el tutor/ la tutora.
  Abans de la data d’entrega, s’haurà d’omplir un altre formulari online amb la informació definitiva. Per poder omplir el formulari, heu de connectar-vos amb la vostra identificació UB. Els enllaços estan disponibles a la secció Calendari.
 • Si un tutor / una tutora ha acordat, per al curs vinent, el nombre màxim de treballs que desitja portar, cal que ho comuniqui al coordinador per poder ser esborrat de la llista d’ofertes. Així doncs el llistat de professors disponibles s’anirà actualitzant a mesura que hi vagi havent acords.
 • Per al curs 2023-2024 els heu d’omplir els formularis provisional abans del 30 de setembre per al primer quadrimestre i de l’1 de març per al segon quadrimestre.
 • Els enllaços estan disponibles a la secció Calendari.
 • L’estudiant es matricularà de l’assignatura de TFG a principis de setembre si vol cursar el treball el quadrimestre de tardor i a principis de febrer si vol fer-ho el quadrimestre de primavera, d’acord amb els períodes oficials de matrícula establerts per la facultat. Si un alumne no té un tutor preacordat un cop s’hagi matriculat i hagi passat el període d’acord, es farà una assignació tenint en compte, en la mesura del possible, les preferències de l’alumne.

 

Darrera actualització: 20 d’agost de 2023