Ofertes

Aquests són els professors que ofereixen TFGs per al curs 18-19.

Us podreu posar en contacte amb ells per a demanar més informació sobre temes concrets i per a acordar el treball. Teniu temps fins el proper 22 de setembre per a acordar treballs a realitzar durant el primer quadrimestre i fins el 22 de gener per a treballs de segon quadrimestre.

Un cop hagueu acordat un treball amb el tutor, cal que el tutor ho notifiqui al coordinador de TFG (xavier.guitart@ub.edu) tot indicant el títol del treball. L’alumne per la seva part, caldrà que es matriculi de l’assignatura TFG segons el calendari general de matrícules establert per la facultat.

Tutor: Miquel Bosch Gual
Àrees: Matemàtica numèrica, Optimització lineal i no lineal, Modelització.

Tutor: Carles Casacuberta
Àrees: Topologia, Topologia algebraica.

Tutor: Enrique Casanovas
Àrees: Lógica matemática, teoría de modelos, teoría de conjuntos,
álgebras de Boole.

Tutor: Carme Cascante
Àrees: Variable complexa, Teoria d’operadors.

Tutor: José Manuel Corcuera
Àrees: Finanzas Cuantitativas, Economía Matemática, Procesos Estocásticos, Estadística Matemática.

Tutor: Teresa Crespo
Àrees: Teoria de Galois clàssica, teoria de Galois diferencial, teoria de Hopf Galois, aritmètica, teoria algebraica de nombres.

Tutor: Carles Currás Bosch.
Àrees: Geometria i Topologia.

Tutor: Carlos D’Andrea
Àrees: Àlgebra Commutativa, Geometria Algebraica Computacional

Tutor: Luis Dieulefait
Àrees: Aritmètica, teoria algebraica de nombres, geometria aritmètica, criptografia.

Tutora: Núria Fagella
Àrees: Sistemes dinàmics reals i complexes, Anàlisi complexa.

Tutor: Carme Florit
Àrees: Probabilitats i Estadística.

Tutor: Ernest Fontich
Àrees: Equacions diferencials, sistemes dinàmics, anàlisi funcional no lineal

Tutor: Josep Fortiana.
Àrees: Estadística, Anàlisi de dades.

Tutor: Nuno Freitas.
Àrees: Aritmètica, teoria algebraica de nombres, geometria aritmètica, criptografia.

Tutor: Ricardo García
Àrees: Àlgebra, Geometria, Topologia.

Tutor: Joan Gispert
Àrees: Lògica, Àlgebra Universal.

Tutor: Javier J. Gutiérrez
Áreas: Topología algebraica, teoría de homotopía, teoría de categorías, álgebra homológica

Tutor: Xavier Jarque
Àrees: sistemes dinàmics, dinàmica holomorfa i teoria de jocs

Tutor: Àngel Jorba
Àrees: Sistemes dinàmics

Tutor: Martí Lahoz
Àrees: Geometria algebraica, àlgebra commutativa/homològica, teoria de categories i geometria complexa.

Tutor: David Marquez Carreras
Àrees: Probabilitats

Tutor: Juan Carlos Martínez
Áreas: Lógica Matemática, Teoría de la Computabilidad, Demostración Automática, Teoría de Conjuntos, Topología General.

Tutor: Xavier Massaneda
Àrees: Anàlisi complexa, anàlisi harmònica, teoria del potencial, teoria d’aproximació.

Tutor: Rosa M. Miró-Roig
Àrees: Geometria algebraica , àlgebra commutativa, àlgebra homológica, fibrats vectorials, teoria de liaison, esquemas de Hilbert, varietats tóriques.

Tutora: Eulàlia Montoro
Àrees: Àlgebra lineal i teoria de matrius

Tutor: Ignasi Mundet
Àrees: Geometria diferencial, Geometria algebraica, Topologia, Matemàtica discreta

Tutor: Joan Carles Naranjo
Àrees: geometria algebraica, geometria projectiva i topologia.
Treballs dirigits recentment:
– 3264 (còniques tangents a cinc còniques)
– La conjectura de Kepler
– El Porisme de Poncelet
– Generalitzacions del teorema de Pascal
– El Kissing number
– Geometria de la visió per ordinador

Tutor: Carles Rovira
Àrees: Processos estocàstics, Probabilitats.

Tutora: Marta Sanz-Solé
Àrees: Probabilitats, processos aleatoris, moviment Brownià, càlcul estocàstic (càlcul diferencial aleatori), equacions diferencials aleatòries, modelització aleatòria.

Tutor: F. Javier Soria de Diego
Áreas: Análisis funcional, análisis real y teoría de la medida, análisis armónico, teoría de grafos, tratamiento digital de imágenes.

Tutor: Joan Carles Tatjer
Àrees: Sistemes Dinàmics, Anàlisi Numèrica, Equacions en Derivades Parcials.

Tutor: Antoni Torrens
Àrea: Lògica i Àlgebra Universal

Tutor: Artur Travesa
Àrees: Obert a qualsevol treball que pugui suggerir l’estudiantat
interessat; amb preferència en les àrees de teoria de nombres, altres
àrees de caire algebraic, o treballs que tractin d’aplicacions a la física,
la criptografia, o la teoria de la informació.

Tutor: Arturo Vieiro
Àrees: Sistemes dinàmics, mecànica celeste, mètodes numèrics, aplicacions.

Tutor: Nuria Vila
Àrees: Aritmètica, teoria algebraica de nombres, geometria aritmètica, criptografia.

Tutor: Josep Vives
Àrees: Finances quantitatives, Modelització estocàstica, Processos estocàstics, Teoria de Jocs, Probabilitats, Estadística, Història de la Probabilitat.