Ofertes

Aquests són els professors / les professores que ofereixen TFGs per al curs 23-24.

Us podreu posar en contacte amb ells / elles per a demanar més informació sobre temes concrets i per a acordar el treball, com més aviat millor. Teniu temps fins el proper 30 de setembre per a notificar (amb el formulari) els acords dels treballs a realitzar durant el primer quadrimestre i fins a l’1 de març per els treballs de segon quadrimestre.

Caldrà l’alumne es matriculi de l’assignatura TFG segons el calendari general de matrícules establert per la Facultat.

Tutor: Joan Bagaria
Àrees: Teoria de conjunts, lògica matemàtica.

Tutor: Robert Cardona
Àrees: Geometria Diferencial, Topologia, i mètodes geomètrics en sistemes dinàmics.

Tutor: Carles Casacuberta
Àrees: Topologia, Topologia algebraica.

Tutor: Enrique Casanovas
Áreas: Lógica matemática, teoría de modelos, teoría de conjuntos, álgebras de Boole.

Tutora: Carme Cascante
Àrees: Variable complexa, Teoria d’operadors.

Tutora: Joana Cirici
Àrees:  Geometria Complexa, Topologia Algebraica, Interaccions entre Física Teòrica, Geometria i Topologia.

Tutor: Albert Clop
Àrees: Anàlisi complexa, anàlisi harmònica, equacions en derivades parcials i teoria geomètrica de funcions.

Tutor: José Manuel Corcuera
Àrees: Finanzas Cuantitativas, Economía Matemática, Procesos Estocásticos, Estadística Matemática.

Tutor: Gyula Csató
Àrees: Partial differential equations, calculus of variations, differential geometry, real analysis.

Tutor: Carlos D’Andrea
Àrees: Àlgebra Commutativa, Geometria Algebraica Computacional.

Tutor: Konstantin Dyakonov
Àrees: Análisis complejo, análisis armónico, teoría de operadores.

Tutor: Luis Dieulefait
Àrees: Aritmètica, teoria algebraica de nombres, geometria aritmètica, criptografia.

Tutor: Carlos Dorce
Àrees: Història de les Matemàtiques

Tutor: Sergio Escalera
Àrees: Visió per ordinador, aprenentatge automàtic, anàlisi automàtic de persones a imatge i vídeo, algorismes sobre grafs.

Tutora: Núria Fagella
Àrees: Iteració de funcions holomorfes, geometria fractal, anàlisi complexa i combinacions de totes elles.

Tutor: Francesc Fité
Àrees: Teoria de nombres, geometria aritmètica.

Tutora: Carme Florit
Àrees: Probabilitats i Estadística.

Tutor: Jordi Font González
Àrea: Didàctica de les matemàtiques.

Tutor: Ernest Fontich
Àrees: Equacions diferencials, sistemes dinàmics, anàlisi funcional no lineal

Tutor: Ricardo García Lopez
Àrees: Àlgebra, Geometria diferencial, Topologia

Tutora: María Ángeles García Ferrero
Àrees: Ecuaciones en derivadas parciales, Problemas inversos, Polinomios ortogonales.

Tutor: Joan Gispert
Àrees: Lògica, Àlgebra Universal.

Tutor: Marina Gonchenko
Àrees: Sistemes Dinàmics.

Tutor: Xavier Guitart
Àrees: Teoria de nombres, àlgebra, criptografia.

Tutor: Javier J. Gutiérrez
Áreas: Topología algebraica, teoría de homotopía, teoría de categorías, álgebra homológica.

Tutor: Alex Haro
Áreas: Sistemas dinámicos, mecánica celeste, ecuaciones diferenciales.

Tutor: Xavier Jarque
Àrees: sistemes dinàmics, dinàmica holomorfa i teoria de jocs.

Tutor: Àngel Jorba
Àrees: Sistemes dinàmics

Tutor: Kolja Knauer
Àrees: Graph Theory.

Tutor: Martí Lahoz
Àrees: Geometria algebraica, àlgebra commutativa/homològica, teoria de categories i geometria complexa.

Tutor: Simone Marchesi
Àrees:  Geometria algebraica, àlgebra commutativa, geometria projectiva.

Tutor: David Marquez Carreras
Àrees: Probabilitats

Tutor: Juan Carlos Martínez
Áreas: Lógica Matemática, Teoría de la Computabilidad, Demostración Automática, Teoría de Conjuntos, Topología General.

Tutor: Jordi Marzo
Àrees: Anàlisi matemàtica, teoria de la probabilitat, teoria del potencial.

Tutor: Xavier Massaneda
Àrees: Anàlisi complexa, anàlisi harmònica, teoria del potencial, teoria d’aproximació.

Tutora: Rosa M. Miró-Roig
Àrees: Geometria algebraica , àlgebra commutativa, àlgebra homológica, fibrats vectorials, teoria de liaison, esquemas de Hilbert, varietats tóriques.

Tutora: Eulàlia Montoro
Àrees: Àlgebra lineal i teoria de matrius.

Tutor: Ignasi Mundet
Àrees: Geometria diferencial, Geometria algebraica, Topologia, Matemàtica discreta.

Tutor: Sergi Muria Maldonado
Àrea: Didàctica de les matemàtiques

Tutor: Joan Carles Naranjo
Àrees: geometria algebraica, geometria projectiva i topologia.
Treballs dirigits recentment:
– 3264 (còniques tangents a cinc còniques)
– La conjectura de Kepler
– El Porisme de Poncelet
– Generalitzacions del teorema de Pascal
– El Kissing number
– Geometria de la visió per ordinador

Tutor: Joaquim Ortega Cerdà
Àrees: Anàlisi complexa. Probabilitat. Anàlisi harmònica.

Tutor: Arnau Padrol
Àrees: Geometria discreta, combinatòria.

Tutor: Jordi Pau Plana
Àrees: Variable complexa, Teoria de operadors, Analisi funcional.

Tutora: Susana Romano
Àrees: Programació matemàtica, Optimització.

Tutor: Xavier Ros Oton
Àrees: Anàlisi Real i Funcional. Equacions en Derivades Parcials, funcions harmòniques. Desigualtats geomètriques i funcionals. Anàlisi Geomètric i Teoria Geomètrica de la Mesura, superfícies mínimes.

Tutor: Carles Rovira
Àrees: Processos estocàstics, Probabilitats.

Tutor: Eloi Sans Gispert
Àrees: Mètodes numèrics, Optimització.

Tutor: Tomás Sanz Perela
Àrees: Equacions en Derivades Parcials (equacions el·líptiques, parabòliques, teoria de regularitat); Anàlisi geomètrica (problemes d’optimització de dominis, superfícies mínimes); Música digital i Matemàtiques.

Tutor: Martín Sombra
Àrees: Geometria algebraica i aritmètica, combinatoria, àlgebra computacional.

Tutor: Joan Carles Tatjer
Àrees: Sistemes Dinàmics, Anàlisi Numèrica, Equacions en Derivades Parcials.

Tutor: Artur Travesa
Àrees: Obert a qualsevol treball que pugui suggerir l’estudiantat
interessat; amb preferència en les àrees de teoria de nombres, altres
àrees de caire algebraic, o treballs que tractin d’aplicacions a la física,
la criptografia, o la teoria de la informació.

Tutor: Arturo Vieiro
Àrees: Sistemes dinàmics, mecànica celeste, mètodes numèrics, aplicacions.

Tutor: Santiago Zarzuela
Àrees: Àlgebra.