Premi August Palanques

El premi August Palanques s’atorga a l’alumne/a que finalitza els estudis de grau en Matemàtiques amb millor expedient acadèmic.

El professor August Palanques i Mestre (1957-1997) es va llicenciar i doctorar en Física per la Universitat de Barcelona i llicenciar en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va començar la seva tasca docent en l’antic Departament d’Equacions Funcionals, més tard inclòs en el Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi, del qual va ser secretari; també assumí la Secretaria de la Facultat.

La seva recerca versà sobre l’aplicació de diversos camps de l’anàlisi funcional a teories de la física.

A la seva prematura mort, la família establí un fons per a premiar l’alumne/a de la llicenciatura en Matemàtiques amb millor expedient en acabar el primer cicle (dos cursos). La Facultat ha continuat l’atorgament del premi que, amb l’evolució de l’estructura dels estudis, ha acabat amb el format actual i s’atorga d’ofici al millor expedient de Matemàtiques sense que calgui presentar-se formalment al premi.

Des del curs 2017-2018, el premi consta d’un diploma i 1.000 € (excepte retencions legals), que es reben en l’acte de lliurament de diplomes i premis que se celebra en el Paranimf de la UB cada any a la tardor.

Convocatòria curs 2018-2019

Convocatòria curs 2019-2020

Convocatòria curs 2020-2021

Convocatòria curs 2021-2022

Convocatòria curs 2022-2023

Guanyadors del premi August Palanques

Curs Guanyador
2022-2023 Pendent
2021-2022 Alejandro García Rivas
Marc Miranda Riaza
2019 – 2020 Roger Porta Grau
2018 – 2019 Jordi Daura Serrano
2017 – 2018 Guillem Garcia Tarrach
2016 – 2017 Joan Bruguera Micó
2015 – 2016 Marc Caelles Vidal
2014 – 2015 Manel Vila Vidal
2013 – 2014 Joan Gimeno Alquézar i
Eduard Roure Perdices
2012 – 2013 Marina Vegué Llorente i
Victòria Gras Andreu
2011 – 2012 Laura Fernàndez Julià
2010 – 2011
2009 – 2010 Carlos Domingo Salazar
2008 – 2009 Daniel Pérez Palau
2007 – 2008 Teresa Català Marquès
2006 – 2007 Eva Marina Pérez Nueno i
Meritxell Saez Cornellana
2005 – 2006 Alberto Cámara López