Premi August Palanques

El premi August Palanques s’atorga a l’alumne/a que finalitza els estudis de grau en Matemàtiques amb millor expedient acadèmic.

El professor August Palanques i Mestre (1957-1997) es va llicenciar i doctorar en Física per la Universitat de Barcelona i llicenciar en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va començar la seva tasca docent en l’antic Departament d’Equacions Funcionals, més tard inclòs en el Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi del què va ser-ne secretari; també assumí la Secretaria de la Facultat.

La seva recerca versà sobre l’aplicació de diversos camps de l’anàlisi funcional a teories de la física.

A la seva prematura mort, la família establí un fons per a premiar l’alumne/a de la llicenciatura en Matemàtiques amb millor expedient en acabar el primer cicle (dos cursos). La Facultat ha continuat l’atorgament del premi que, amb l’evolució de l’estructura dels estudis, ha acabat amb el format actual i s’atorga d’ofici al millor expedient de Matemàtiques sense que calgui presentar-se formalment al premi.

Des del curs 2017-2018, el premi consta d’un diploma i 1.000€ (excepte retencions legals), que es reben en l’acte de lliurament de diplomes i premis que se celebra en el Paranimf de la UB cada any a la tardor.

Convocatòria curs 2018/2019