Logo UB - Grau de Matemàtiques - https://mat.ub.edu/graumatematiques -

Calendari

Curs 2018-2019

Data límit per a acordar treballs i tutors: 22 de setembre (primer quadrimestre) i 22 de gener (segon quadrimestre).

Calendari d’entregues i defenses

Primer Quadrimestre

Segon Quadrimestre

 

Autorització

Per tal que es pugui publicar el TFG al dipòsit digital de la UB, caldrà que l’estudiant entregui a Secretaria la llicència signada per l’estudiant amb la qual es publicarà la memòria (i codi font) .

Darrera actualització: 17 de gener del 2018