Logo UB - Grau de Matemàtiques - https://mat.ub.edu/graumatematiques -

Calendari

Curs 2019-2020

Data límit per lliurar la notificació de l’acord amb el tutor a Secretaria: 4 d’octubre (primer quadrimestre) i 14 de febrer (segon quadrimestre).

Calendari d’entregues i defenses

Primer Quadrimestre

Segon Quadrimestre

 

Autorització

Per tal que es pugui publicar el TFG al dipòsit digital de la UB, caldrà que l’estudiant entregui a Secretaria la llicència signada per l’estudiant amb la qual es publicarà la memòria (i codi font) .

Darrera actualització: 23 de juliol del 2019