Calendari TFG

Terminis 2020-2021:

El calendari per al semestre de tardor 2020-2021 és el següent:

Data màxima per al dipòsit del TFG: 24 de gener de 2021.

Dies de defensa del TFG: del 5 a l’11 de febrer de 2021.

El calendari per al semestre de primavera 2020-2021 és el següent:

Data màxima per al dipòsit del TFG: 20 de juny de 2021.

Dies de defensa del TFG: del 5 al 9 de juliol de 2021.

Autorització

Perquè es pugui publicar el TFG al dipòsit digital de la UB, caldrà que l’estudiant entregui a Secretaria la llicència signada per l’estudiant amb la qual es publicarà la memòria (i el codi font) .

  • Fitxer d’autorització en format PDF, aquí. No oblideu signar el document!
  • En cas que calgui signar una llicència amb condicions diferents (per exemple, aquells que realitzeu el TFG en una empresa) contacteu amb el coordinador de TFG perquè us pugui oferir altres tipus de llicència a signar.