Calendari TFG

El calendari per al semestre de tardor 2021 és el següent:

Data màxima per al dipòsit del TFG: 24 de gener de 2022.

Dies de defensa del TFG: del 7 a l’11 de febrer de 2022.

El calendari per al semestre de primavera 2022 és el següent:

Data màxima per al dipòsit del TFG: 13 de juny de 2022.

Dies de defensa del TFG: del 27 de juny al 8 de juliol de 2022.

Autorització

Perquè es pugui publicar el TFG al dipòsit digital de la UB, caldrà que l’estudiant entregui a Secretaria la llicència signada per l’estudiant amb la qual es publicarà la memòria (i el codi font) .

  • Fitxer d’autorització en format PDF, aquí. No oblideu signar el document!
  • En cas que calgui signar una llicència amb condicions diferents (per exemple, aquells que realitzeu el TFG en una empresa) contacteu amb el coordinador de TFG perquè us pugui oferir altres tipus de llicència a signar.