Calendari TFG

Terminis

-El calendari per al semestre de tardor 2018-2019 és el següent:

Data màxima per al dipòsit del TFG: 1 Febrer 2019.

Dies de defensa del TFG: del 4 al 8 de Febrer 2019.

-El calendari per al semestre de primavera 2018-2019 és el següent:

Data màxima per al dipòsit del TFG: 27 Juny 2019.

Dies de defensa del TFG: del 1 al 5, i del 8 al 12 de Juliol 2019.

 

Autorització

Perquè es pugui publicar el TFG al dipòsit digital de la UB, caldrà que l’estudiant entregui a Secretariala llicència signada per l’estudiant amb la qual es publicarà la memòria (i codi font) .

  • Fitxer d’autorització en format PDF, aquí. No oblideu signar el document!
  • En cas que calgui signar una llicència amb condicions diferents (per exemple, aquells que realitzeu el TFG a una empresa) contacteu amb el coordinador de TFG perquè us pugui oferir altres tipus de llicència a signar.

Darrera actualització: 3 de setembre del 2018