Calendari TFG

El calendari per al semestre de tardor és el següent:

Data límit per omplir el formulari amb la informació definitiva: 15 de gener

Data màxima per al dipòsit del TFG: 17 de gener (midjanit).

Dies de defensa del TFG: del 6 a l’10 de febrer.

El calendari per al semestre de primavera és el següent:

Data límit per omplir el formulari amb la informació definitiva: 4 de juny

Data màxima per al dipòsit del TFG: 10 de juny (midjanit).

Dies de defensa del TFG: del 25 de juny al 5 de juliol.

Autorització

Perquè es pugui publicar el TFG al dipòsit digital de la UB, caldrà que l’estudiant entregui en el campus virtual la llicència signada per l’estudiant amb la qual es publicarà la memòria (i el codi font) .

  • Fitxer d’autorització en format PDF, aquí. No oblideu signar el document!
  • En cas que calgui signar una llicència amb condicions diferents (per exemple, aquells que realitzeu el TFG amb publicació a revista) contacteu amb el coordinador de TFG perquè us pugui oferir altres tipus de llicència a signar.