Premi Joaquim Font

El premi Joaquim Font s’atorga a l’alumne/a que finalitza els estudis de grau d’Enginyeria Informàtica amb millor expedient acadèmic.

El professor Joaquim Font i Arjó (1958-2010) es va llicenciar i doctorar en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Va començar la seva tasca docent i investigadora en l’antic Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi. L’any 2000 va rebre l’encàrrec del rector per engegar l’ensenyament d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, del qual va ser el primer Cap d’Estudis.

La seva recerca es desenvolupà  en el camp de la mecànica celeste, estudiant aspectes del problema restringit de tres cossos i de potencials galàctics. Hom recorda la seva passió per a ensenyar i la gran dedicació a la creació i l’impuls dels estudis d’informàtica a la UB.

Amb la intenció de visibilitzar aquests estudis, la Facultat de Matemàtiques va canviar el nom oficial per Facultat de Matemàtiques i Informàtica i ha instaurat aquest premi el curs 2017-2018 amb el patrocini de l’empresa GMS Management Solutions. El premi s’atorga d’ofici al millor expedient d’Enginyeria Informàtica sense que calgui presentar-s’hi formalment.

El premi consta d’un diploma i 1.000 € (excepte retencions legals), que es reben en l’acte de lliurament de diplomes i premis que se celebra en el Paranimf de la UB cada any a la tardor.